2012-08-07 01:14 #0 av: Algotgardens

En hane (ca 6-7 mån) till någon som har en kompis åt honom. 100kr

Tre honor (mamma + döttrar) säljes tillsammans. 200kr

De är ganska tama, kommer fram när man öppnar terrariet och hälsar, går utmärkt att hålla i dem men det är inte jätteuppskattat. De bits inte.Dessa djur är framörallt tittdjur, de blir inte lika tama som tammöss lika enkelt men med mer arbete kan de säkerligen bli ännu mer tama än vad de är nu,

De säljes om ca 1 månad, behandlar ohyra här hemma.