2014-03-21 15:48 #0 av: Grodan

Jag vill minska/tona ner avelssnacket på sajten!

Jag tycker inte att mus-ifokus handlar om avel, tyvärr. Inte enbart. Det är inte heller syftet med sajten att folk skall uppmuntras till avel och ett stort överflöd av möss skapas, vilket tyvärr kan anses vara precis vad som hänt.

Jag anser inte att man ska ta en muskull för att det är kul. Tyvärr nej. Precis lika lite som man ska ta en hundkull bara för att det är kul.

Världen är överfull av oönskade djur, djur som satts till livet utan större tanke än att det är kul...

Jag tycker att mössen idag är sjuka, stressade, har dåligt temperament osv. Jag ser också erfarna uppfödare ta kullar på kullar och eg inte ha något annat syfte än att de vill ha musungar - detta kallar jag bebiskåthet. Om det speglar "kul-att-ha-mus-ungar"-aveln så är den verkligen inte att föredra.

Det behövs precis lika mycket kunskap, mognad och intelligens att avla möss som att avla hundar. Samt en stark karaktär för att avstå från avel. Enligt min mening!


Jag vill säga det här. Få det ur mig i en egen tråd där ingen behöver ta åt sig eller håna mig. Jag vill också att om ni svarar här tänk på hur ni skriver. Jag vill inte ha hatsvar, tack! Skämtar(härmar en medlem som skrev så och det var så sött)