2014-08-26 13:47 #0 av: CaptainBunchie

Söker en bur som är minst lika stor som en mini-duna och max 80x40x40cm.
Även saker som hus, stegar, broar, hängsaker och dyl. (i framförallt trä) är intressant!

I jönköpingstrakterna eller Borås (eller inte för långt ifrån vägen mellan borås och jönköping).