Avel & Uppfödning

Tillstånd för fler än 6 möss?

2015-07-05 09:06 #0 av: Emilia2002

Får man bara ha max 6 möss utan att man behöver söka om tillstånd?  Eller är det jag som missuppfattar det här helt  fel? 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html

Anmäl
2015-07-05 09:13 #1 av: Fridaaaa

Är bara om du har verksamhet. dvs inte hobbyavel eller sällskap

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2015-07-05 09:24 #2 av: Emilia2002

Okej men hur många kullar per år får man ta om det är hobbyavel? #1

Anmäl
2015-07-05 09:28 #3 av: Fridaaaa

#2 Det har jag dessvärre ingen koll på. 

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Min blogg Besök gärna! :D

Anmäl
2015-07-05 09:29 #4 av: Emilia2002

Okej men tack ändå Glad #3

Anmäl
2015-07-05 13:05 #5 av: Tsunamis

Det finns inget max antal kullar för hobbyavel.

MvH   SE-Tsunamis   hemsida   ~   email   ~   Facebook
Sajtvärd på Gerbiler ifokus
Admin på Möss samt moderator på hamster och gerbil som sällskapsdjur

Anmäl
2015-07-05 13:46 #6 av: Grodan

Som hobbyägare av möss behöver du inget tillstånd vare sig för ett visst antal eller kullar. Däremot måste du följa regler för burstorlek, inredning osv. Om du tar en kull och säljer ungar måste du lämna med information osv...

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2015-07-05 14:02 #7 av: Emilia2002

Okej tack #5 och #6 Typ som ett härstamnings bevis eller? #6

Anmäl
2015-07-05 14:43 #8 av: Grodan

#7 Ja, det är vissa saker som måste stå med. Ganska mycket faktiskt... Ofta har smådjursklubbar sådana foldrar som man kan ta och dela ut till nya ägare. Nu vet jag inte vart på JBVs sida man hittar den texten o jag orkar tyvärr inte leta... Tyst

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2015-07-05 14:51 #9 av: Emilia2002

Okej tack #8

Anmäl
2015-07-06 16:51 #10 av: Vattnadal

De där 6 enheterna/burarna gäller om du matar eller passar andras djur, egna finns inga gränser på. Så länge du föder upp för eget bruk. Sälja överskott till sällskap går bra det med. Säljer du till foder ska du ha tillstånd.

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

Anmäl
2015-07-06 20:20 #11 av: Grodan

Det står i L80 såhär:

3 kap. Bestämmelser om skyldighet för den som säljer sällskapsdjur att

lämna information om djurets skötsel 

1 §

Djur som exponeras med avsikt att säljas ska vara taxonomiskt namngivna

med art eller släkte på en skylt, så att det klart framgår vilket djur som avses.

2 §

Den som yrkesmässigt säljer ett sällskapsdjur ska vid överlåtelsen lämna ett

faktablad, med skriftlig information om djuret och dess skötsel, till mottagaren

av djuret.

3 §

Ett faktablad avseende fåglar, däggdjur, reptiler eller groddjur ska innehålla

uppgifter om

1. det svenska eller vetenskapliga namnet på djurets art eller släkte,

2. djurets kön i de fall då detta kanavgöras genom en okulärbesiktning eller

med hjälp av en enkel undersökning av djuret,

3. djurartens normala vuxenstorlek,

4. djurartens normala livslängd,

5. djurartens aktivitetsmönster och sociala organisation i naturen,

6. på vilket sätt djurets behov av utrymme, inredning, klimat och ljus kan

tillgodoses,

7. hur djurets förvaringsutrymme kan göras rymningssäkert,

8. på vilket sätt djurets behov av att vara tillsammans med andra djur kan

tillgodoses,

9. hur djuret bör hanteras,

10. hur djurets näringsbehov kan tillgodoses,

11. djurets eventuella dräktighet om det är ett däggdjur,

12. djurets eventuella behov av vintervila om det är en reptil eller ett grod-

djur,

13. åtgärder som kan underlätta miljöomställningen för djuret,

14. de vanligaste tecknen på stört hälsotillstånd hos djuret, samt

15. eventuella sjukdomar som djurarten ärsärskilt utsatt för och hur djuret

kan skyddas mot dessa.

-

-

Allmänna råd till 3 kap. 3 §

Uppgifter om ett djurs aktivitetsmönster bör innehålla information

om huruvida djuret är dag-, natt-, skymnings- eller gryningsaktivt och

om aktiviteten varierar med årstiderna. Uppgifterna om ett djurs

sociala organisation bör innehålla information om huruvida djuret

lever solitärt eller i par, familj eller grupp. Djur som lever ensamma

utom under brunsten bör bedömas som solitära. Djur som lever hela

året i par av hane och hona och vars ungar lämnar dem efter upp-

växten bör bedömas som parlevande. Djur som lever hela året i par

av hane och hona och under varierande tid tillsammans med årets

eller flera års avkommor bör bedömas som familjelevande. Djur som

lever i grupper av varierande sammansättning, såsom i en grupp med

ett handjur och flera hondjur eller en flock med flera unghanar, bör

bedömas som grupplevande.

Om djuret omfattas av bestämmelser i CITES bör detta framgå av

faktabladet. Faktabladet bör äveninnehålla uppgifter om lämplig re-

ferenslitteratur.

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2015-07-06 20:26 #12 av: Grodan

Förlåt att ovan blev så fult. Firefox o internet bråkar.

I a f så har vi alltid ansett att hobbyuppfödare skall följa denna regel och därför har SVEMUS haft ett infoblad som tar upp allt som lagen kräver som uppfödare i klubben kan lämna med vid försäljning. De sista åren har den endast funnits på hemsidan som dokument och ev har den nu trillat bort - osäker.

Jag har den ev i datorn...

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.