Avel & Uppfödning

Nytt år: Uppfödning och statistik

2016-01-01 12:28 #0 av: ariama
mss.-parning-nr.docx

Jag har nu haft möss, och tagit kullar, i 10 år.  Har roat mig med att sammanfatta de gångna åren och planera för de nya. Tittar på misstag och  vad jag lyckats med, och hur jag kan göra bättre i framtiden.

Det första jag gjort inför 2016 är att skapa ett "parnings-dokument" som jag kommer att fylla i för varje parning jag gör (Även eventuella som inte tar sig).

På det viset ska jag kunna få en samlad och lättåtkomlig informationsbas, över ALLA mina möss, som även fungerar för statistiska funderingar.

Formuläret skickar jag med som fil, hoppas det funkar. Om någon är intresserad så är det bara ta det. Det är menat att fyllas i under ungarnas hela livstid!! På dator eller manuellt, jag väljer manuellt för bättre översikt, samt pärm.

Jag har tagit med sånt som jag anser viktigt att veta, och ha kontroll över i längden. T.ex. hur snabbt en hona blir dräktig när hon sätts till hane = information om fertilitet hos både hona och hane, om det är ärftligt, och även om det kan sättas i samband med inavelsgraden.

"Tid till parning" gäller alltså antalet dagar paret gått ihop innan hon blir dräktig. Räknas ut genom att gå 19 dagar tillbaka från nedkomstdatum. (godkänd tid upp till 5 dagar, pga brunstcykeln)

Även vissa skador kan man se om de troligtvis är rena olyckhändelser eller skador beroende på någon osynlig genetisk sårbarhet.

Anmäl
2016-01-01 12:29 #1 av: ariama

Så här ser dokumentet ut:

PARNING NR                .        

Hona: 

 

Hane:

 

Syfte:

 

Hopsättning:

Födsel:

Tid till parning:

Antal ungar:

Honans ålder:

Hanens ålder:

Inavelsgrad:   Hona                      Hane                        Ungar

Färger/tecken i kullen:

 

Könsfördelning:

Ungar bort (+ orsak):

Ungar kvar (även sålda): Namn, Färg, Kön, Avel (ja/nej), Sjukdom/Skador (datum), Död (datum, ålder och orsak).:

-

-

-

-

-

-

Anmäl
2016-01-01 12:29 #2 av: ariama

Två hopklamrade blad användes om det är många ungar, och/eller mkt ”övrigt” som önskas få med.

Hona/Hane anges med färg, tecken, hårlag, födelsedatum, deras föräldrar med färg/hårlag. Även regnr om sådant finnes.

Möss säljes med stamtavla, och endast med löfte om återkoppling ifall djuret skadas / blir sjukt, samt när djuret avlidit samt orsak.

Inavelsgrad kan vara svår att veta utan längre stamtavla, men den som avlar långsiktigt får automatiskt längre och längre stamtavlor. Det finns stamtavleprogram på nätet som automatiskt räknar ut inavelsgrad! Jag använder ett gratisprogram MATS:

”MATS är ett program för dig som tycker om stamtavlor och att släktforska på djuren. Man kan använda det för att lagra uppgifter om olika djur och även göra HTML-filer eller utskriftsvänliga Excel-filer av stamtavlorna.”: http://www.nada.kth.se/~joeljons/mats/

Anmäl
2016-01-01 12:41 #3 av: ariama

Inavelsgrad i procent talar om hur många procent av genparen som är dubblerade (statistiskt sett, i det enskilda fallet kan det vara "vad-som-helst" från lite till mycket).

Om de dubblerade genparen båda är sjukliga, blir djuret sjukligt. Är endast ena genen i ett genpar sjukligt, blir djuret frisk anlagsbärare. Har djuret inget av genparen sjukligt, utgår sjukdomsanlaget ur stammen.

Alla syskon i en syskonkull får samma inavelsgrad, men inte samma gener dubblerade! Vilka gener som dubblerats sker helt chansartat. Så två kullsyskon är oftast bärare av helt olika genuppsättningar trots samma inavelsgrad!

(därav rekommenderar man mindre s.k. mastodontavel på hundar och andra djur, samt att man istället använder sig av större antal/syskon. Mastodontavel sker inte på möss! där används fler djur)

Anmäl
2016-01-01 12:55 #4 av: ariama

Inavelsgraden på mina möss har en spännvidd från 0% till 30% som ytterligheter. Vanligast är mellan 4-10%.

Inavelsgrad är intressant ur flera olika vinklar.

Svenska kennelklubben: ”En generell rekommendation, som redan tillämpas i många raser, är att inavelsökningen i populationen inte ska överstiga 2,5 procent, beräknat över fem generationer (eller 0,5 procent per generation).”

Nu är hundavel och musavel inte jämförbart av många olika skäl!! Men jag tar ändå upp, att man här talar om ökning av inavelsgraden! Det är viktigt att öknings-takten av inavelsgraden inte går för snabbt!

Som övre gräns på hund (ej detsamma som önskvärd gräns!) sätter man 6,25% inavelsgrad = parning mellan kusiner.

I mina parningar sker även kontinuerlig minskning av inavelsgrad. Ibland ner till 0%, men det gäller oftast endast en generation vid utparning.

Jag har matat in mina avelsmöss i stamtavleprogrammet sedan 5 år tillbaka, och jag kommer från och med i år att vara mycket mer noggrann än tidigare, vad gäller uppföljning och statistik.

Hittills kan jag bara säga att INGET visar på samband mellan tumörer och inavelsgrad, vilket var väntat eftersom mössens juvertumörer beror på ett virus och inte på genetik. (vad man vet nu, kanske kan t.ex. en genetisk motståndskraft/immunförsvar mot viruset finnas?)

Inte heller finner jag att en högre inavelsgrad gett högre grad sjukdom eller tidigare död än lägre inavelsgrad gjort. Vilket kanske inte säger så mycket i och för sig (t.ex. kan dåliga anlag rensas ut redan som ynk hos bebisarna eller lägre kullstorlek eller annat som jag inte kan se)

På sikt ger all denna samlade fakta värdefull statistisk kunskap om mina möss. Ett exempel är att jag tydligt ser en tendens att äldre honor får färre ungar än yngre honor får.

Anmäl
2016-01-01 13:03 #5 av: ariama

En annan intressant iakttagelse när jag använt stamtavleprogremmet att räkna ut inavelsgrad, var en mus där jag inte såg samma mus upprepas en enda gång på 4 led, och inavelsgraden var ... runt 6% tror jag. Har inte programmet framför mig nu (annan dator).

Likaså kan jag givetvis inte veta inavelsgrad när jag köper nya möss som inte medför en längre stamtavla. Annat än att en engelskimporterad showmus mycket troligt ger 0% inavelsgrad hos avkomma med mina möss.  Likaså rent allmänt bör en svensktypad fodermus och en engelsk stamtavelmus vara föga besläktade.

Vad gäller möss går det nog ganska länge att hålla låg inavelsgrad, eller återgå till. Det finns ett sådant otroligt stort antal möss, som hålls på olika vis och i olika syften. Om inte annat kan man ju fånga vilda möss, haha. (Och få "värdelösa" vildhoppande ohanterliga musungar som inte lämpar sig till vare sig sällskap eller utställning).

Men vill man ha förädlade möss, och/eller avla på en speciell typ och/eller färg och/eller teckning, och/eller beteende, så kommer man ändå inte ifrån inaveln.

Anmäl
2016-01-01 18:22 #6 av: MissEmmis

Jag blir imponerad och glad över att se hur väl du dokumenterar din avel Enligt min åsikt är det en viktig egenskap hos en seriös uppfödare att man dokumenterar och reflekterar kring sin avel. Heja dig!Skrattar

Anmäl
2016-01-01 22:13 #7 av: MissanTissan

Följer!

Hälsningar, Missan och djuren! Hjärta

Sajtvärd för Border Collie iFokus

Anmäl
2016-01-02 21:32 #8 av: Grodan

Bra initiativ.

Jättebra att skriva ner allt, speciellt när man håller på att bygga upp en linje, är osäker på djuren och/eller/samt är ovan uppfödare.

När man köper in nya avelsdjur är det mycket av denna information man söker...

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2016-01-04 13:15 #9 av: Alana82

Jag som precis börjat finner all denna kunskap ovärderlig :D

Anmäl
2016-01-09 12:31 #10 av: ariama

#6. "Enligt min åsikt är det en viktig egenskap hos en seriös uppfödare att man dokumenterar och reflekterar kring sin avel."

Absolut! Och jag har redan all denna information när det gäller mina tidigare möss. Jag har en hel hög fullskrivna kollegieblock med både fakta och reflektioner.  Men jag har aldrig haft det så här samlat, och så enkelt överskådligt. Även inavelsgraden är nytt att jag kan få den uträknad åt mig så snabbt och enkelt. Det ger mig massor med ny information och nya tankar och ny förståelse. Häftigt!!

Anmäl
2016-01-29 09:05 #11 av: thea_thea

Bra tråd! Du skriver alltid så bra!


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.