2011-09-12 22:23 #0 av: Grodan

Mus-ifokus ordlista som vi editerar och fyller på vart eftersom.

A

Abscess - varböld

Allel - är ett annat ord för "gen-variant av samma slag".

Avel - när man systematiskt parar djur ofta med mål och syfte.

Astrex - benämning på ett hårlag som är korthår och krulligt.

Autoklavera - Autoklav är en maskin som tryckkokar kärl och medicinsk utrustning. Det blir minst 130 grader varmt och då dör alla bakterier, svampsporer och virus.

B

Banded - en tecknad variant på mus, så musen har ett vitt band runt nedersta delen av magen.

Barbering - när en mus putsar så flitigt sin egen eller burkamraternas päls att det uppstår kala fläckar.

C

C

D

Diluted - genetik

E

E

F

Fenotyp - genetiskt uttryck som beskriver hur musen ser ut.

G

Genetik - ärftlighetslära

Genotyp - genetiskt begrepp som beskriver musens genetik.

H

Hereford - benämning på en mus som har en stor bläs som täcker nästan hela huvudet

Heterozygot - genetiskt begrepp som betecknar individer som har två olika varianter, alleler, av en gen.

Homozygot - genetiskt begrepp som betecknar individer som har två likadana varianter, alleler, av en gen.

I

I

J

J

K

Kulla - när man minskar antalet ungar i en kull genom att avliva några

L

Lokus - är ett annat ord för "specifik gen-plats"

M

Megacolon - tarmsjukdom förknippad med teckningsgenen s (Dutch/Piebald)

Morrhårsätning - när en mus tuggar bort burkamraternas morrhår.

Mutation

N

N

O

Obduktion - medicinsk undersökning av död muskropp

P

Popcornåldern - vid 2-5 veckors ålder, lite beroende på stam osv, kan musungar vara lättskrämda och hoppa iväg högt och långt.

Q

Q

R

Rossel - ett ljud som hörs när musen andas, orsakas av infektion i luftrör och/eller lungor. Veterinärbesök och antibiotika rekommenderas.

S

Svansknyck - när kotor i svansen ligger fel så att svansen har en kraftig vinkel Stereotypiskt beteende

T

Tassdarr - när musen rytmiskt vibrerar i tassarna. Känns när man håller musen i handen.

Texel - benämning på ett hårlag som är både långhårigt och krulligt.

U

U

V

V

X

X

Y

Y

Z

Z

Å

Ål - vanlig benämning på när färgvarianten Agouti har en mörkare färg längst med hela ryggraden. Tickningen där är sämre, tyder på Umbruos genen och ger då denna "skuggning".

Ä

Ä

Ö

Ö