Annons:
Etiketter6-förening-kurs-utställning-träffartiklar
Läst 11607 ggr
Grodan
2006-08-02, 14:05

Hur du registrerar dina möss i SVEMUS

Varje liten musindivid kan få ett eget registreringsnummer precis som vi människor får personnummer.

Att registrera möss är ingen nyhet. Det har vi gjort i SVEMUS i många år nu, sedan början på nittiotalet ungefär. Först samlade vi all information i ett program som Filip Sebek gjorde och kallade för Musculus. Vid byte av registrator som var van vid ett annat program bytte vi till stambok Holger - ett släktforskningsprogram för människor. Idag finns och utvecklas speciella stamboksprogram för husdjur, men när SVEMUS började med detta fanns inga sådana att enkelt få tag på.

Vad är stamboken?

I SVEMUS stambok samlas all data över registrerade möss. Det är därför av stort intresse att så många möss som möjligt registreras och även att man kompletterar med så mycket uppgifter man kan som utställningsmeriter, sjukdom, dödsfall och dödsorsak (eller symtom). På så sätt är det lätt och mycket intressant att släktforska på sina möss!

Vilka möss får registreras?

Alla möss får registreras i SVEMUS. Det finns inga krav på speciellt utseende, härkomst, ras eller utställningsmeriter. Tvärtom anser Svenska Musklubben att alla möss ska registreras, de som går i avel och de som bara hålls som sällskap. Även importerade djur bör registreras i SVEMUS, även om de redan är registrerade i ursprungslandet.

Alla möss är alltså lika välkomna att få ett registreringsnummer. Vad som däremot krävs är medlemsskap i SVEMUS och att man utför just själva registreringen korrekt. Dock är det egentligen inte alls så svårt.

Du behöver

 • 2 kullregistreringsblanketter
 • 2 frankerade kuvert, ett adresserat till SVEMUS registrator och det andra till dig själv

Sedan är det bra om du fyller i så mycket du vet om musen/muskullen. Skriv även sådant, under övrigt, som du tror inte är så intressant. Det kan vara värdefull information för framtiden.

Kullregistreringsblankett

Kullregistreringsblankett är den enda blankett som används till att registrera möss, vare sig du registrerar en eller tio möss. Du skall alltid skicka in två stycken likadant ifyllda kullregistreringsblanketter till registratorn. Registratorn fyller i registreringsnumrena på bägge kullreg. men behåller den ena till registret och skickar tillbaka den andra till dig.

Det är smidigt om du inhandlar en pärm där du kan ha alla dina egna ifyllda kullregisterblad med reg.nr på dina djur.

Stamtavlor  

När du har fått ditt exemplar av kullregistreringsblanketten kan du skriva stamtavlor till mössen - observera att detta inte är något tvång utom för SVEMUS godkända uppfödare som måste sälja möss med stamtavla! Du fyller själv i registreringsnumret på stamtavlan. Stamtavlor köper du av SVEMUS. Uppfödare får kopiera dessa för eget bruk. Endast SVEMUS stamtavlor gäller för möss registrerade i SVEMUS. Detta för att alla möss ska säljas med samma information samt för att klubben skall få in lite pengar så klart. Så att registrera sina möss/sin muskull och köpa stamtavlor och sälja dem med är bra på många sätt

 • det är fint med reg.nr och stamtavla 
 • möss med stamtavla får ett högre värde
 • SVEMUS stambok blir rik på information om möss
 • du stödjer SVEMUS genom att köpa stamtavlor

Färdiga stamtavlor 5 kr st 

Vill du ha färdigskrivna stamtavlor för en kostnad på 5 kr styck sätter du ett kryss framför musen/mössens namn. En funktion som är mycket praktisk om man inte har skrivare eller inte hinner skriva stamtavlor på sin kull.

Registreringsnummer

Registreringsnumret är musens personnummer. En mus som inte har ett registreringsnummer kommer inte att kunna hittas i SVEMUS stambok, då namn och övriga uppgifter på djur utan registreringsnummer inte lagras. Därför är det smidigt om man har som vana att registrera alla möss, i alla fall dem man avlar på och inte enbart avkomman.

Registreringsnummer kan se ut på två olika sätt

 1. 06-125
 2. 06-MOR125

Det första exemplet talar om att musen registrerats år 2006 och fått nummer 125. Musen är inte uppfödd av en av SVEMUS registrerade uppfödare.

Det andra exemplet talar om att musen registrerats år 2006, är uppfödd av Morakullan´s (MOR) och fått nummer 125.

Färger, teckningar, hårlag och förkortningar

Ett av de största problemen med att registrera möss är att fylla i korrekt uppgifter om dess utseende. För att enkelt kunna ta reda på vilken variant musen är av, kan du ställa ut den (t ex i Pet Class) eller ta SVEMUS Standard till hjälp.

Eftersom möss kan ha så många olika färger, teckningar och hårlag (samt även titlar och utställningsmeriter) har klubben speciella förkortningar för dessa så att det är lättare att fylla i kullregisterblanketter och stamtavlor. Än så länge är SVEMUS förkortningar och färgnycklar endast gällande i SVEMUS. I andra länder och andra klubbar gäller andra förkortningar. Dock håller SVEMUS på att omarbetar så att alla benämningar på färger, teckningar och hårlag samt förkortningarna på dessa blir på Engelska.

 • Black: sv
 • Blue: bl
 • Champagne: ch
 • Chocolate: ck
 • Pink Eyed Cream: rö cr
 • Black Eyed Cream: sö cr
 • Dove: do
 • Fawn: fa
 • Red: rd
 • Pink Eyed Silver: rö si
 • Black Eyed Silver: sö si
 • Pink Eyed White: rö vi
 • Black Eyed White: sö vi
 • Lilac: li
 • Pink Eyed Yellow: rö gu
 • Black Eyed Yellow: sö gu
 • Beige: bei
 • Bone: bo
 • Coffe: co
 • Nougat: no
 • Sable: sa
 • Blue Sable: bl-sa
 • Chocolate Sable: ck-sa
 • Lilac Sable: li-sa
 • Marten Sable: msa
 • himalayan: hi
 • Siamese: sm
 • Siamese Chocolate Point: sm-ck
 • Siamese Blue Point: sm-bl
 • Siamese Lilac Point: sm-li
 • Colourpoint: cp
 • Colourpoint Blue: cp-bl
 • Colourpoint Chocolate: cp-ck
 • Colorpoint Lilac: cp-li
 • Burmese: bu
 • Blue Burmese: bl-bu
 • Chocolate Burmese: bu-ck
 • Lilac Burmese: li-bu
 • brindle: bri
 • Hane: A (eller ?)
 • Hona: B (eller ?)
 • Pink Eyed: rö
 • Ruby Eyed: ru
 • Black Eyed: sö
 • korthår: kh
 • långhår: lh
 • astrex: ax
 • texel: tex
 • satin korthår: skh
 • satin långhår: slh
 • satin astrex: sax
 • satin texel: stex
 • minimus: mi
 • svensk: sve
 • engelsk: eng
 • korsad: faderns typ/moderns typ
 • nakenmus: na
 • taggmus: ta
 • natalpälsråtta: nat
 • ostandardiserad färg/variant: os
 • joker: okänd färg/variant
 • Agouti: ag
 • Cinnamon: ci
 • Blue Agouti: bl-ag
 • Lilac Agouti: li-ag
 • Silver Agouti: si-ag
 • Pearl: p
 • Argente: ar
 • Blue Argente: bl-ar
 • Champagne Argente: ch-ar
 • Lilac Argente: li-ar
 • Argente Creme: ar-cr
 • chinchilla: cc
 • silver grey: si-g
 • silver brown: si-b
 • silver fawn: si-f
 • Tan: /t
 • Dutch: /du
 • Even: /ev
 • Broken: /br
 • Variegated: /va
 • Rumpwhite: /rw
 • Tricolour: /tri
 • Banded: /ba
 • Fox: /f
 • Pannfläck: /pf
 • Bläsad: /bl
 • Berkshire: /be
 • Pannfläcks Berkshire: /pfbe
 • Bläsad Berkshire: /blbe
 • Headwhite: /hw
 • Huvad: /hu Merle: /me
 • Pale: pa-
 • Banded Tan: /ba/ta
  * Svensk Premier: Sv Pr
 • Premier: Pr
 • Svensk Champion: Sv Ch
 • Champion: Ch
  *** Premier Kvalitet: PK
 • Certifikat: Cert
 • +/++/++ = Antal PK
 • */**/*** = Antal Cert
 • Brons Pet: BP*** *Silver Pet: SP*
 • *Guld Pet: GP*
 • *Grand Pet: Gr P*
 • *Hexa Pet: HP*
 • *Septi Pet: Se P*
 • Okto Pet:* OP***

Relaterade länkar

Av: Grodan

Datum för publicering

 • 2006-08-02

❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Grodan
2006-08-02, 14:35
#1

Fråga gärna om något är oklart, eller påpeka om jag glömt något så kan jag förtydliga/lägga till det! Det är bra om alla förstår hur detta går till med registrering!


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

mandymoo
2006-08-02, 15:18
#2

Förkortas svart - black fortfarande sv eller ba?

Grodan
2006-08-02, 16:53
#3

ja, än så länge gör det det…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

mandymoo
2006-08-02, 17:03
#4

Okey - men det är prat om att vissa förkortningar ska ändras?

Grodan
2006-08-02, 22:40
#5

Ja, men eftersom hela SVEMUS stambok Holger är uppbyggd på svenska förkortningar får vi ha det såhär så länge, t ex sv=black, så att i a f vi är lite internationella.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

maddemusen
2006-08-03, 00:35
#6

Tack så bra nu fattar till och med jagGenerad

Du är en pärla på att förklara Gerodan!!!!

Annons:
Grodan
2006-08-03, 00:57
#7

Tack! Kände att det verkligen behövdes då jag fick en massa frågor i min mailbox i ämnet! Skrattande


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Anett Lindbom
2007-10-28, 23:36
#8

När man ska regga musungar och inte har ngt uppfödarnamn är det då några speciella regler för vilka namn man döper mössen till, som tex att det det endast får vara enkelnamn?

Pimu
2007-10-29, 00:03
#9

Jag satte namn på mina efter mumin trollen .. *ler*

Pehpsii
2007-10-29, 00:10
#10

hur lägger man till när de dör och sådär? Vem ska man kontakta och hur?

www.freewebs.com/gypsymice/

http://pehpsii.blogspot.com/

Grodan
2007-10-29, 15:03
#11

Man ska kontakta registratorn via snail, mail eller tel.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Terato
2007-10-29, 16:46
#12

snail?

Älskar mina stora små vänner..

teratos.webs.com

Vattnadal
2007-10-29, 16:47
#13

Snigelpost, dvs papper å penna för att skriva, sen kuvert och frimärke och lägga på lådan, för att landa i en riktig postlåda!

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

Annons:
Terato
2007-10-29, 16:52
#14

haha, jasså sån.. som an använde sig av på stenåldern, menar ni? :P

Älskar mina stora små vänner..

teratos.webs.com

Linn
2007-11-01, 18:47
#15

:) det var ett roligt uttryck!

____________________________________________________

Linn

Sajtvädinna Florist.ifokus
Medarbetare GodaNyheter.ifokus och Barnlöshet.ifokus

Grodan
2007-11-05, 02:20
#16

brevbärare finns fortfarande…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2009-09-01, 17:14
#17

idag finns två kullreg att ladda ner från SVEMUS hemsida, i doc eller pdf

Kullreg. A - registrerade föräldrar

Kullreg. B - ej reg. föräldrar

http://www.svemus.org/dokument.php


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2009-09-01, 17:14
#18

idag finns två kullreg att ladda ner från SVEMUS hemsida, i doc eller pdf

Kullreg. A - registrerade föräldrar

Kullreg. B - ej reg. föräldrar

http://svemus.com/dokument.htm


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2011-10-19, 20:30
#19

❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Digitalis
2013-03-13, 11:22
#20

Reggar man recessive yellow som rd?

//frida

Annons:
Grodan
2013-03-13, 17:01
#21

#20 Ja, man reggar dem som yellow, red eller fawn…

Den här artikeln gäller inte längre… 😃


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Digitalis
2013-03-13, 19:32
#22

Hehe näe ^^

//frida

Grodan
2013-03-13, 19:40
#23

Eller den gäller kanske lite, men idag reggas möss via SVEMUS reg.sida.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Aranea
2013-04-07, 20:15
#24

Stämmer förkortningarna fortfarande?

lol girl
2013-04-07, 20:45
#25

Dax att göra en ny artikel då Grodan? :)

Mvh/ Filippa

Medarbetare på Vinthund

Grodan
2013-04-08, 16:44
#26

#25 Jag har skrivit dessa två

Stamtavla på mus

SVEMUS registreringssystem (denna kan behöva skrivas om snart ev)


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Aristomus
2014-04-10, 06:53
#27

Ursäkta min virrighet, men gäller det fortfarande att det kostar extra att registrera? Det enda jag hittat på SVEMUS hemsida är att det räcker med att vara fullbetalande medlem och att det går att logga in med nicket och lösenordet till SVEMUS. Detta funkar inte för mig, så kanske behöver särskilda inloggningsuppgifter för det? :-P

Annons:
Tsunamis
2014-04-10, 08:42
#28

Nej det kostar inte extra den här artikeln är gammal. Numera sker all registrering digitalt.

Login registeringen: www.svemusregistrering.se

Mer info: http://www.svemus.com/se/svemus/registrera-moss/

MvH  Tsunamis

Aristomus
2014-04-10, 09:07
#29

#28 Tack! Men det är det som är kruxet, kommer inte in där, på www.svemusregistrering.se . Har provat med både användarnamn och e-mail plus lösenordet jag har på Svemus hemsida.Men det är väl nåt tekniskt kanske.. För på Svemus hemsida kommer jag in utan problem.

Tsunamis
2014-04-10, 09:28
#30

Grodan är registrator så maila henne. registrator@svemus.com ska funka vad jag vet.

login till hemsidan och login till registreringen är inte ihopkopplade automatiskt, även om loginuppgifterna ska vara samma så då behöver Grodan eller admin Kalle gå in och rätta tilll.

MvH  Tsunamis

Emelie
2014-04-10, 09:42
#31

Finns det något register på alla registrerade möss? Vart kan jag hitta detta?

Sajtvärd för Bullhundar, medarbetare på Borderline & Djurtransport.

Står i stargroparna för en förhoppningsvis framgångsrik avel av tan-tecknade möss!

Tsunamis
2014-04-10, 10:00
#32

#31 Regsystemet är stamboken och den har medlemmar tillgång till.

Finns idag inte direkt någon sökfunktion i stamboken men det är en annan historia. Går däremot utmärkt att kolla på individnivå och klicka vidare på individerna i stammen och på så sätt få reda på mer om dem.

MvH  Tsunamis

Emelie
2014-04-10, 10:09
#33

#32 Åh, ännu en anledning att bli medlem desto snabbare! Kan ju vara kul att släktforska på sina möss.

Sajtvärd för Bullhundar, medarbetare på Borderline & Djurtransport.

Står i stargroparna för en förhoppningsvis framgångsrik avel av tan-tecknade möss!

Aristomus
2014-04-10, 11:53
#34

#30 Ja ok, nånting behöver fixas. Har ju aldrig loggat in i reg-systemet tidigare så kanske är nåt med att den inte känner igen nicket. Ska kontakta registrator eller admin. Tack! :)

Annons:
Grodan
2014-04-11, 23:48
#35

Kalle är ansvarig för inloggningsproblem. Jag vidarbefodrar mail om sådant till honom.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Aristomus
2014-04-12, 06:35
#36

#35 Ok! Har försökt med alla möjliga varianter; nuvarande lösen och nick som jag valt själv, dom jag fick av Svemus vid start, min mail kopplad till Svemus osv osv. Men tack iaf, får se hur det går.

Grodan
2014-04-12, 11:26
#37

#36 Problemet är ju att jag inte har tillgång till dina uppgifter. 

Jag har vidarbefodrat ett mail jag fick i veckan (antar att det var från dig) till Kalle och han kontaktar adressaten så fort han har tid.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Aristomus
2014-04-12, 21:00
#38

Jo det var från mig. Nä funderade på det med, ni har ju ingen aning vem jag är rent medlemsmässigt bara för att jag skriver under med mitt namn i mailet :-P Men han får kontakta mig vid tillfälle om vilka uppgifter han behöver..

Upp till toppen
Annons: