Annons:
Etiketter7-genetik-färger-hårlag-teckningarartiklar
Läst 8414 ggr
ariama
2014-09-25, 14:34

Päls och Pigment. Foton och länkar.

Artikel i 4 delar om Päls och Pigment. Här följer foton och länkar till artikeln.

.

Annons:
ariama
2014-09-25, 14:36
#1

Det svarta pigmentet, eumelanin, uttrycks i en svart mus som är non-agouti a/a på A-lokus, samt B/*.  Det vetenskapliga namnet på Black-genen är Tyrp1(B).

Till vänster i bild visas bakdelen på en agouti som är A/*  B/*.  Agouti har både svart och gult pigment, och ger ett "brunt" intryck. Agouti kännetecknar egentligen mer ett "mönster" av eumelanin och pheomelanin, än en egentlig färg.

Eumelanin kan uttryckas på två vis, antingen som svart eller som brun.

Musens - liksom andra däggdjurs - tre grundfärger gult, svart och brunt pigment, regleras av generna A, B och E.

Mutationer på A-lokus förändrar mönster och spridning av gult respektive svart/brunt, både över kroppen och i enskilda hårstrån. 

B-lokus bestämmer om pigmentet ska vara svart eller brunt.

A och E i kombination bestämmer agoutimönstret, och mutationer här ger antingen en gul eller en svart/brun mus utan agoutimönstrade hårstrån.

ariama
2014-09-25, 14:37
#2

Brun mus non-agouti och b/b (chocolate). Vetenskapligt namn på B-lokus ärTyrp1(b). 

Eumelanin kan uttryckas i två varianter, antingen svart eller brun. 

Om eumelaninet ska bli svart eller brunt bestäms genetiskt, och kan inte senare ändras. Inte heller kan en och samma mus tillverka både svart och brunt eumelanin, det är antingen eller som gäller.

Däremot kan svart eller brunt eumelanin finnas tillsammans med pheomelanin, t.ex i agouti, tan eller brindle.

ariama
2014-09-25, 14:37
#3

Agouti är som sagt mer ett mönster än en färg. Färgen på en agouti kan vara olika, men mönstret är detsamma: De enskilda hårstråna är bandade i eumelanin - pheomelanin - eumelanin.

Eumelaninet kan som sagt vara svart eller brunt. Det kan även påverkas av andra gener och vara blekt i olika nyanser. Pheomelaninets färg kan vandra mellan gult och rött, samt även det blekas av andra "blekningsgener".

Färgen på en mus påverkas inte enbart av melaninets färg, utan även hur vårt mänskliga öga uppfattar färgen. Andra gener än färggener kan påverka färgen, t.ex. olika modifieringsgener som bestämmer tjocklek på pälsen, intensitet, om hårstårna är bra färgade ända ner i roten, när det gäller agouti även bandbredd och bandets placering på hårståret.

ariama
2014-09-25, 14:38
#4

Denna hund är färgad i svart och gult pigment, alltså eumelanin och pheomelanin.
Inte svart och brunt eftersom eumelanin bara kan anta ena färgen i samma individ.

ariama
2014-09-25, 14:38
#5

Både den svarta och den bruna musens ryggfärg består av eumelanin, svart respektive brunt eumelanin. Magfärgen hos båda består av gult pheomelanin.

ariama
2014-09-25, 14:39
#6

Det kan vara svårt att se skillnad på pheomelanin och brunt eumelanin, Det blir inte lättare av att färgernas namn ofta är missvisande. 

Kossor sägs emellanåt vara bruna. Eller svarta. I realiteten är de röda eller svarta, dvs de "bruna" kornas färg består av pheomelanin.

Annons:
ariama
2014-09-25, 14:40
#7

Medan eumelanin bara kan anta en av två färger (svart eller brunt), kan pheomelanin utryckas i hela skalan mellan gult och rött i ett och samma djur.

ariama
2014-09-25, 14:40
#8

Tjusig tjur av rasen Highland Cattle. Färg brindle. Pheomelanin med strimmor av eumelanin. Den gula färgen varierar från gul till röd. Brunt eumelanin ingår inte.

Genetiken bakom kors brindle-färg är inte helt klarlagd, men brindle på kor kräver en omuterad E (annars försvinner eumelaninet, de svarta "ränderna"), och mutationen finns på A-lokus, som har hand om distribution och fördelning av gult och svart.

Även om andra däggdjur har fler, eller färre, muterade gener än möss, dvs olika, är ändå grundgenetiken densamma. Det betyder t.ex. att flertalet däggdjur som är gula/röda är Recessive Yellow.

ariama
2014-09-25, 14:41
#9

Pheomelanin.

ariama
2014-09-25, 14:42
#10

Pheomelanin.

Alla gula djur har mutationer i A- eller E-lokus. Det är dessa gener som reglerar omkopplingen mellan eumelanin och pheomelanin, via ASP (agoutisignalprotein) och  dess antagonist MSH (melanocysstimulerande hormon).

Omkopplingen kan vara snabb och precis, vilket ses i t.ex. agouti med sina bandade hårstrån.

ariama
2014-09-25, 14:43
#11

Det vetenskapliga namnet på E-lokus är Mc1r. Recessive Yellow som vi känner som e/e har det vetenskapliga namnet Mc1r(e)/Mc1r(e).

Om färgen blir gul, brandgul eller röd beror på andra modifierande gener, så kallade polygener. Gäller även skillnaderna i färg på exempelvis hundraserna irländsk setter, (gul) labrador och golden retriever, vars färger beror på e/e, Recessive Yellow.

ariama
2014-09-25, 14:44
#12

Vita fläckar kan bero på mutationer i flera olika gener.

ariama
2014-09-25, 14:44
#13

Gemensamt för dem alla är att de saknar livsdugliga melanocyter (färg-celler) på vissa områden på kroppen. Eftersom det är inuti melanocyterna som  melanosomerna (färgbubblor) bildas, blir det ingen färg där melanocyterna är trasiga.

Annons:
ariama
2014-09-25, 14:45
#14

Albinodjur - till skillnad från fläckiga/tecknande - har levande melanocyter (färgceller), men melanosomerna (färgbubblorna inuti färgcellerna) fungerar inte. Musen kan inte producera den färg som den genetiskt bär på, den blir "ofärgad" - eller helt enkelt "vit".

Att se om en mus är albino och vit pga trasiga melanosomer, eller vit pga "en enda vit fläck över hela musen" dvs teckad/ har trasiga melanocyter, är omöjligt.

Men är musen vit med svarta ögon är den tecknad.

Har den däremot röda ögon kan den vara albino, eller en "helvit tecknad" med rödögongenen p/p.

ariama
2014-09-25, 14:46
#15

Jag pratar om grundfärgerna, gul, svart och brun. Blå då, kanske någon undrar? Det är ju ytterligare en färg, är det inte?

Nä, faktiskt inte, det är inte ett annat pigment! Det är det svarta pigmentet eumelanin, som misslyckats med att sprida ut sina färgkorn jämt och fint, på grund av en mutation i D-lokus.

Mutationen skapar en deformation i melanocyternas struktur, som resulterar i att pigmentet klumpar ihop sig, på ett vis som i våra ögon gör att musen ser ut att vara blå.

Om eumelaninet är av den bruna varianten, blir musens fenotyp lilac, men det är fortfarande svart/brunt pigment det handlar om.

Detsamma gäller för alla andra blekta varianter som creme, beige, coffe, chinchilla, siames, m fl. Det är endast svart/brunt eumelanin och/eller gult-orange-rött pheomelanin som är färgämnena. Sedan är det olika blekgener och/eller modifieringsgener som späder ut melaninet eller förändrar dess form och/eller spridning, så att färgen - så som vi ser den - förändras.

ariama
2014-09-25, 14:46
#16

Om möss ändrar färg genetiskt under sin livstid, gör de det i samband med fällning.

Största förändringen brukar ske när bebispälsen byts ut, i samband med könsmognaden.

Denna grabb är 5 veckor och 2 dagar, och mitt i byte av bebispäls. Det ser ut som om han håller på att kliva ut ur en kappa! Skrattar

Långhåriga bebismushanar kan ha en extra lång bebispäls, som "tappas bort" när de blir vuxna. Effekten hos denna grabb som ändrar både pälslängd och pälsfärg samtidigt, är slående.

Genetisk färgändring är inte detsamma som färgförändringar på grund av att den gamla pälsen blivit matt och sliten.

ariama
2014-09-25, 14:47
#17

Dominant Yellow, pälsbyte ålder 2 månader och 3 veckor.

ariama
2014-09-25, 14:50
#18

Dominant Yellow. Pälsbyte vid 4 månader och 3 veckors ålder.

Upp till toppen
Annons: