Annons:
Etiketterartiklar9-mat-utfodring
Läst 6749 ggr
Grodan
2012-07-26, 21:34

Giftiga växter

AnneN har sammanställt denna lista över giftiga växter, som är ypperlig att ha som vägledning när du ska plocka växter ute till dina djur.

Amaryllis

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Anemon

Växterna innehåller bl a protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Azalea

Växten innehåller liknande ämnen som rododendron.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg, salivavsöndring, kräkningar och diarré. I allvarliga fall eventuellt även allmänpåverkan.

Belladonna

Växten är mycket giftig. Innehåller bl.a. atropin.

Symtom: Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Benved

Växten, speciellt fröna, innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall eventuellt även hjärtrytmrubbningar och kramper.

Besksöta

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper. Mogna bär har lägre halt än omogna.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Bittermandel

Innehåller amygdalin som kan utveckla cyanväte efter förtäring. Den inre kärnan i aprikos, persika, plommon, körsbär m.fl. innehåller också amygdalin.

Symtom: Illamående, kräkningar, yrsel och hjärtklappning. I allvarliga fall eventuellt även medvetande- och andningspåverkan.

Björnloka

Björnloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion).

Symtom: Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Blomman för dagen

Förgiftningar har inträffat då växten prövats i missbrukssyfte.

Symtom: Okänd

Blomsterböna

Bönorna innehåller bl.a. phasin som har irriterande egenskaper. Detta ämne förstörs vid kokning. De mogna bönorna är dekorativa, ofta marmorerade i vinrött och svart, även helt vita bönor förekommer.

Symtom: Magbesvär.

Blomstertobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.

Symtom: Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Blåsippa

Växterna innehåller bl a protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Blåstjärna

Uppges innehålla ämnen som kan påverka hjärtat.

Symtom: Hjärtbesvär.

Blåtry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Bolmört

Växten är giftig. Speciellt roten innehåller bl.a. atropin.

Symtom: Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer.

Bondtobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.

Symtom: Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Brakved

Växten innehåller frangulin som har laxerande egenskaper.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall eventuellt även njurpåverkan.

Buxbom

Växten innehåller bl.a. buxin.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Cyklamen

Växten, speciellt rotstocken, innehåller cyklamin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Digitalis

Växten är mycket giftig. Speciellt bladen innehåller bl a digitalis, som kan påverka hjärtat.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Druvfläder

Bären innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Ek

Växten innehåller garvämnen.

Symtom: Magbesvär.

En

Växten innehåller eteriska oljor

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Filodendron

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fingerborgsblomma

Växten är mycket giftig. Speciellt bladen innehåller bl.a. digitalis, som kan påverka hjärtat.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Flamingoblomma

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fredskalla

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fänrikshjärta

Växten, speciellt blad och rot, innehåller bl.a. protopin som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Färgginst

Växten innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten uppges vara lägre.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Garderobsblomma

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Getrams

Växten, speciellt fröna, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Ginst

Växten innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten uppges vara lägre.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Gladiolus

Släkt med iris, innehåller sannolikt liknande ämnen.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Gullranka

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Gullregn

Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin.

Symtom: Kan komma inom en halvtimme till ett par timmar. Illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber. I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och andningspåverkan.

Gummiplanta

Växten innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

High Chaparral

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Hortensia

Växten, speciellt blad och blomknoppar, innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Hundpersilja

Växten är giftig och uppges innehålla liknande ämnen som sprängört och odört, dock i lägre halt.

Symtom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar, törst, synstörningar, muskel- och andningsförlamning.

Hundrova

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Hyacint

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Hästkastanj

Hästkastanjen innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Idegran

Växten är giftig. Innehåller bl.a. taxin samt en irriterande olja. Det röda fruktköttet är ofarligt. Förtäring av barr och söndertuggade frön innebär förgiftningsrisk.

Symtom: Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärt- och allmänpåverkan.

Ilex

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Jatrofa

Växten innehåller även irriterande ämnen.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, magsmärtor och diarré. För vissa jatrofa-arter kan symtomen bli kraftiga och ihållande med vätskeförlust som följd.

Julros

Växten innehåller bl.a. protoanemonin som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär, eventuellt även andra symtom.

Julstjärna

Den vita växtsaften är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Järnek

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Järnek har röd-, orange- eller gulfärgade bär.

Symtom: Magbesvär.

Jätteloka

Jätteloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion).

Symtom: Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Kabbleka

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Kaprifol

Släkt med try och innehåller sannolikt liknande ämnen.

Symtom: Magbesvär.

Kermesbär

Hela växten, speciellt rot och frön, innehåller irriterande ämnen.

Symtom: Kräkningar, magsmärtor och diarré. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Klematis

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Klivia

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: magbesvär.

Klänglilja

Växten är mycket giftig. Speciellt rotknölen innehåller kolchicin.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Korallbär

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Kristi törnekrona

Innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Kristtorn

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Kroton

Växtsaften är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Liguster

Växten innehåller okända ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Liljekonvalj

Växten är giftig. Speciellt blommor och blad innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat.

Symtom: Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärtrytmrubbningar.

Lobelia

Växten, speciellt rot och frön, innehåller bl.a. lobelin.

Symtom: Okänd.

Lupin

Växten, speciellt fröna, innehåller bl.a. spartein.

Symtom: Magbesvär.

Lyckoklöver

Växten innehåller oxalater i låg halt.

Symtom: Magbesvär, vid förtäring av stor mängd eventuellt även njurpåverkan.

Löjtnantshjärta

Släkt med fänrikshjärta, innehåller sannolikt liknande ämnen.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Mistel

Innehåller viscotoxiner som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Mjölkbuske

Växten innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Monstera

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Moses brinnande buske

Växten, speciellt frökapseln, innehåller en olja som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Förgiftningar genom förtäring av växten är inte kända.

Symtom: Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Murgröna

Växten, speciellt bladen, innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Mönjelilja

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Nakna jungfrun

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, lök och blommor innehåller kolchicin.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Narciss

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Nattskatta

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper. Mogna bär har lägre halt än omogna.

Symtom: Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Nerium

Växten är mycket giftig. Innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Nordisk stormhatt

Innehåller akonitinliknande ämnen.

Symtom: Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Odört

Växten är mycket giftig. Innehåller koniin.

Symtom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar, törst, synstörningar, muskel- och andningsförlamning.

Okeander

Växten är mycket giftig. Innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Olvon

Växten innehåller okända bitterämnen.

Symtom: Magbesvär.

Ormbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Parkolvon

Växten innehåller okända bitterämnen.

Symtom: Magbesvär.

Paternosterböna

Växten är mycket giftig. Speciellt bönan innehåller abrin. Bönan används bl.a. till halsband och leksaker. Den är hård, oftast röd med ett svart märke men kan ibland vara svart och vit.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet.

Pingstlilja

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Potatis (De gröna växtdelarna)

De gröna växtdelarna innehåller solanin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär. Vid intag av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Prickblad

Växten, speciellt stam och bladstjälk, innehåller starkt irriterande växtsaft.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Påsklilja

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Rabarber

Växten, speciellt bladen, innehåller oxalsyra samt ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Inom ett dygn kräkningar, magsmärtor, diarré, eventuellt även njurpåverkan.

Ricin

Växten är mycket giftig. Speciellt fröna innehåller ricin.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet.

Riddarsporre

Växten, speciellt fröna, innehåller akonitinliknande ämnen i varierande halter.

Symtom: Okänd.

Rododendron

Växten, speciellt blad, blommor och nektar, även honung, innehåller andromedotoxin.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg, salivavsöndring, kräkningar och diarré. I allvarliga fall eventuellt även allmänpåverkan.

Rosenböna

Bönorna innehåller bl.a. phasin som har irriterande egenskaper. Detta ämne förstörs vid kokning. De mogna bönorna är dekorativa, ofta marmorerade i vinrött och svart, även helt vita bönor förekommer.

Symtom: Magbesvär.

Rosentry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Rönnbär

I stor mängd kan bären vara giftiga.

Symtom: Balansproblem, drägling (den som blivit förgiftad uppträder som om den vore berusad).

Scilla

Uppges innehålla ämnen som kan påverka hjärtat.

Symtom: Hjärtbesvär.

Silverkalla

Växten innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Skelört

Växten innehåller en gulröd växtsaft som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Skogsolvon

Växten innehåller okända bitterämnen.

Symtom: Magbesvär.

Skogstry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Skvätt iväg

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Smaragdblomma

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Smällbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Smörblomsväxter och sippor

Anemon, Blåsippa, Kabbleka, Klematis, Smörblomma, Svalört, Vitsippa mfl
Växterna innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Snöbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Snödroppe

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Inga allvarliga förgiftningar kända hos människa.

Symtom: Magbesvär.

Sommarfläder

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Spansk peppar

Frukten innehåller capsaicin, som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Spikklubba

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl.a. atropin.

Symtom: Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Sprängört

Växten är mycket giftig. Speciellt roten innehåller cicutoxin. Förtäring kan innebära livsfara, även små mängder kan ge allvarlig förgiftning. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Rotstocken och nedre delen av stjälken är ihåliga med tvärväggar och innehåller en gulaktig, oljig växtsaft, där giftet är koncentrerat. Sprängört växer vid stränder, vattendrag eller på fuktiga ställen. Roten kan bli lättåtkomlig vid t ex grävning eller torka.

Symtom: Kan komma plötsligt, inom en halvtimme, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Stormhatt

Äkta stormhatt är mycket giftig. Speciellt frön och rot innehåller bl.a. akonitin.

Symtom: Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Svalört

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Svärdslilja

Växten, speciellt rotknölen, innehåller ämnen som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Taxus

Växten är giftig. Innehåller bl.a. taxin samt en irriterande olja. Det röda fruktköttet är ofarligt. Förtäring av barr och söndertuggade frön innebär förgiftningsrisk.

Symtom: Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärt- och allmänpåverkan.

Tazett

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Tibast

Växten är giftig. Speciellt bark och bär innehåller daphnetoxin och mezerein som är starkt irriterande.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter, kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall ev. även medvetslöshet, kramper och njurpåverkan. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Tidlösa

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, lök och blommor innehåller kolchicin.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Tobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.

Symtom: Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Trekantseuforbia

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Trolldruva

Växten innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Try

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Tuja

Växten, speciellt grenspetsarna, innehåller en eterisk olja som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Tulpan

Växten, speciellt löken, innehåller tulipin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Magbesvär.

Törel

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Vallmo

Växterna innehåller flera olika ämnen. Halter och sammansättning varierar mellan arterna. Endast opievallmo innehåller morfin. De odlade och vildväxande svenska arterna är relativt ofarliga.

Symtom: Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även små pupiller, andnings- och medvetandepåverkan.

Vildkaprifol

Släkt med try och innehåller sannolikt liknande ämnen.

Symtom: Magbesvär.

Vildpersilja

Växten är giftig och uppges innehålla liknande ämnen som sprängört och odört, dock i lägre halt.

Symtom: Okänd.

Vintergäck

Växten, speciellt rotknölen, innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.

Symtom: Hjärtbesvär.

Vitsippa

Växterna innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Zamiakalla

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.

Symtom: Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Äkta stormhatt

Äkta stormhatt är mycket giftig. Speciellt frön och rot innehåller bl.a. akonitin.

Symtom: Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Änglatrumpet

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl.a. atropin.

Symtom: Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Ängssyra

Växten innehåller oxalater i låg halt.

Symtom: Magbesvär, vid förtäring av stor mängd eventuellt även njurpåverkan.

Text: AnneN ~ SajtvärdBlandrashundar

Källa: http://www.giftinformationscentralen.se


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

  • Redigerat 2022-05-19, 11:05 av Grodan
Annons:
Grodan
2013-05-18, 15:55
#1

Bra lista i vår- och sommartid.😃


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2018-05-14, 21:30
#2

❤️


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2022-05-18, 14:44
#3

🤍


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Alwyn
2022-05-18, 23:03
#4

Toppenbra!
Jag skulle dock ta bort Bokollon och harsyra 😊 det är inte så höga halter i att det påverkar våra möss. Tvärt om, väldigt nyttiga 🌱❤️

Grodan
2022-05-19, 11:04
#5

#4 OK


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Upp till toppen
Annons: