Annons:
Etiketter3-beteende-skötsel-hälsaartiklar
Läst 14115 ggr
Grodan
2008-07-13, 11:06

Rehabilitera vilda djur - vad säger lagen?

För att få ta hand om skadade vilda djur efter 48 timmar krävs tillstånd. Det finns kurser att gå för att lära sig mera om detta. Elin Vattnadal hade ett kurskompendium som jag en gång har läst igenom och antecknat. Denna artikel utgår från dessa anteckningar.

Vilda djur: lag, förnuft, och skydd.

Vilda djur har ingen ägare. De är sina egna, tills någon jagar dem, fångar dem eller får dem i sina händer. I samma ögonblick får de ägare, som är i förväg bestämda.

Det finns 3 ägarskap som träder i kraft, då ett vilt djur jagas eller tas om hand på något vis. Det är någon av dessa tre, beroende på djurart och omständigheter:

 • Staten (Naturvårdsverket bestämmer)
 • Jakträttsinnehavare
 • Markägare

Lagar som reglerar vad vi får göra i samband med vilda djur, är djurskyddslagen (gäller för behandling av vilt), jaktlagstiftningen, artskyddsförordningen, och även internationella lagar som reglerar handel med hotade växter och djur, döda som levande.

När det gäller behandling av skadat vilt, gäller följande:

 • Första Hjälpen får ges. Den första hanteringen kan innefatta undersökning, bedömning av skadan/sjukdomen, den första medicinska insatsen till exempel tillförsel av energi, vätska och värme. Även bandagering.

 • Första hjälpen får ta högst 48 timmar (2 dygn).

 • Man får inte göra tamdjur av vilda djur.

 • Man får inte avliva skadade djur utan beslut av någon som är utbildad för att kunna avgöra vad som bör göras. Enligt lag ska djur avlivas snabbt och smärtfritt, det finns endast några godkända sätt; sövning/insomningsspruta, skjutning, eller ett kraftigt slag mot huvudet som ger omedelbar medvetslöshet (på möss anser jag att dislokalisering av halskota går att jämställa med "ett kraftigt slag mot huvudet")

 • Vilda djur som omhändertas för rehabilitering, räknas som djur i fångenskap och omfattas från första stund av djurskyddslagen.

 • Djuren ska behandlas enligt veterinärmedicinsk bedömning utgående från smittskydd, djurskyddslagen, och på ett sådant vis att de inte präglas på människor

 • Felaktig behandling och/eller otillbörligt lidande för djuret, är åtalbart. Även oaktsamhet är åtalbart, t.ex. risktagande eller otillbörlig stress.

Efter 48 timmar krävs tillstånd för fortsatt rehablilitering! Då föreligger anmälningsplikt till Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen. Statens vilt ska alltid rapporteras till polisen.

Det finns ett antal privatpersoner och föreningar som har tillstånd att rehabilitera vissa vilda djur. Dessa tillstånd gäller inte automatiskt för alla vilda djur, utan endast vissa vanligare arter.

Djurparker får inte ta hand om skadat vilt mer än någon annan, om de inte är godkända rehabiliterare. För att få tillstånd att rehablilitera skadade vilda djur, får man genomgå en kurs.

Här är ett axplock av kursens innehåll:

 • Mål och syfte. Etiska frågor att ta ställning till som "djur-räddare". Djurskyddstänkande, även avlivning.

 • Naturen i centrum, inte vår egen empati för det skadade djuret.i centrum, inte vår egen empati för det skadade djuret.

 • Behandling av skadat vilt. Exempelvis ska all behandling inledas av veterinär. Veterinär påbörjar (lagstiftat!), vårdaren får fortsätta behandlingen. Veterinär får inte skriva ut receptbelagd medicin (ens till utbildad och godkänd viltrehabiliterare) för att sedan finnas vid behov, utan varje djurindivid måste först genomgå veterinärundersökning och behandlas individuellt.

 • Behandling av skadat vilt. Stress, fysisk och psykisk påverkan av burhållning.

Skötsel:

 • Minsta möjliga stress (kräver faktiskt kunskap om hantering).

 • Val av klädsel. Använd ej naturens egna varningsfärger, eller andra färger som triggar djuret på något vis.

 • Prata lågt när du kommer. Tala om att du är på väg, överraska/skräm inte i onödan.

 • Håll TYST sedan. Djuret ska inte präglas på människor.

 • Stirra inte - rovdjur fokuserar blicken före anfall.

 • Ta inte i djuret mer än absolut nödvändigt. Klappa INTE. För ett vilt djur är fasthållande och smekningar lika med stress och obehag.

Kan djuren uppfatta oss som vänliga? Knappast. Allt vi gör när vi rehablitierar dem (håller fast, pratar med, klappar lugnande, osv är dödshot för dem). Om de känner något mot oss, är det troligare hat. Vi är fienden som hela tiden hotar dem.

Symton på skador:

Slö och uppburrad: Båda dessa saker kan betyda att djuret har undertemperatur och/eller vätskebrist.

Kramper: Visar ofta på hjärnskada, men går ej att avgöra hur allvarlig.

Rörelsesvårigheter: Benbrott, tillfälliga förlamningar, hjärn- och/eller ryggmärgsskada.

Avföring, att observera: Hård, lös, diarre, blodblandad, nersmetad. Större mängd blöt avföring medför vätskebrist och är allvarligt.

Sår och blod och så vidare, har jag inte antecknat om.

Arter

För våra vilda möss gäller det som skrivits här. Däremot får vilda kaniner inte rehabiliteras utifrån lagstiftningen. Vilda kaniner får inte släppas ut, och de får heller inte behållas (göras tamdjur av).

Text: amaira

Relaterade länkar


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Grodan
2008-07-13, 11:07
#1

Jättebra amaira!


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Fairytail
2008-07-14, 22:56
#2

Jätte bra och intressant!

Grodan
2010-07-17, 23:21
#3

Puttar upp en aktuell tråd


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

[Mara-Bell]
2010-07-19, 03:42
#4

Jag har själv gått kursen och skulle rekomendera den till alla oavsett om man funderar på att bli viltvårdare eller inte. Man får lära sig så väldigt mycket intressanta och nödvändiga saker. Man lär sig även att bättre förstå varför man inte ska ta in vilda djur, m.m.

adirf1
2011-11-04, 16:14
#5

Bra & behjälplig artikel! Det ter sig så att en av mina katter dragit in vad jag tror är en skogsmus. Så fort jag såg den grep jag in & tog den undan min katts våld. Skall erkänna att jag hanterat den & haft den inne ett tag nu. Inga ytliga skador men dock funderar jag över dess ben. Musen kan röra benet, ja, men det glider ofta undan/"släpas", bör jag betvivla att den skulle klara sig ute eller genast släppa ut den?
Måste tillägga att denna mus varit otroligt lugn & har stannat i min handflata när jag väl hanterat den, visat på nyfikenhet & även tvättat sig i min hand.

Tacksam för svar
Mvh Frida

Ellenfyrkant
2011-11-04, 16:25
#6

#5 Lagarna säger ju att vilt inte ska behållas och göras till tamdjur för deras egen skull. Det skulle förvåna migom du inte hade en aning om det. Bättre att släppa ut musen där den trivs och hör hemma och låta naturen ha sig gång.

Detta med vildkaniner, de får inte släppas ut igen och inte heller behållas? Varför får de inte släppas fria efter rehab?

Mvh Ellenfyrkant

Annons:
fiffiluren
2011-11-04, 16:28
#7

#6 kanske för att kaniner anses vara skadedjur, och att det är sån aöverpopulation av dom i södra sverige, tror nästan det är jakt på dom året runt just på grund av det, så det är ju inte en djur som prioriteras om den kommer till ett rehabcenter

adirf1
2011-11-04, 16:35
#8

#6 Om du säger det så gör jag det nu med en gång & hoppas på att jag inte åsamkat mer skada än vad katten redan gjort.
Min avsikt var aldrig att göra den tam då jag ända från början varit medveten om att jag ska släppa ut den. Det är inte första gången jag stulit en mus från katten, senast var i förrgår.
Jag har främst iaktagit hur den beter sig, om den visar något tecken på allvarlig skada, har gått igenom kroppen för yttre skador etc.
När jag var liten fick jag lära mig den hårda vägen att det aldrig är någon god ide att se över en mus som faktiskt är frisk(var då med om rymning) så min avsikt var aldirg att behålla den. En vild mus är trotts allt en vild mus & det är jag väl medveten om.^^

adirf1
2011-11-04, 16:48
#9

Sådär, hon försvann in i buskaget för ca 3 minuter sedan :)

Grodan
2012-07-25, 17:25
#10

Fixat till denna ypperliga artikel lite så att den är mer lättläst. Vissa länkar har försvunnit så jag har bytt ut dem.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2018-08-19, 12:22
#11

❤️

Denna är 10 år gammal, något kan absolut ha förändrats…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Upp till toppen
Annons: