Annons:
Etiketter3-beteende-skötsel-hälsaartiklar
Läst 36406 ggr
Grodan
2012-06-10, 14:13

Ohyra/parasiter på möss

Vilken ohyra, vilka parasiter kan möss ha? Läs här om dem.

Förord
Artikeln blev aldrig, i mitt tycke, helt klar. Det var svårt att hitta info och få faktagranskat. Det kan alltså komma att ändras i texten. Dessutom hade jag inga foton. Jag valde ändå att publicera denna redan juni 2012 (utan foton). Till min hjälp har jag hittills haft två personer, medlemmarna Camihlle och Tsunamis. Bilder har jag fått av Lamina och Artlink. Tack så mycket, tjejer. /Grodan, 13 maj 2013

_
_

Del 1 - Frisk mus

Del 2 - Ectoparasiter

Del 3 - Endoparasiter

Del 4 - Preparat

Del 5 - Rengöringstips

Del 6 - Källor

Del 7 - Läs mer

1. Frisk mus

Hur ser en frisk mus ut?

En helt frisk mus skall ha glänsande päls (lite svårare att se på andra hårlag än slät korthår). Pälsen skall vara jämn, slät, utan partiklar och smuts. Huden skall vara vit-rosa och inte ha några sår, röda "flammor", flagor eller bulor.

Hur skyddar man sina möss?

Sköter du din mus exemplariskt vad gäller utfodring, burskötsel och inte tar in några ohyre-infekterade saker till den samt har en miljö som håller 50% luftfuktighet, inte är för varm eller kall och kollar din mus noga dagligen finns ingen anledning till oro.

Använd inte någon inredning till mössen som inte är uppvärmd till 130 grader (eller på annat sätt steriliserad) först, så att all smitta avlägsnats.

Se till att du inte tar hem smitta genom att infektera dina kläder, ditt hår, dina händer, dina saker. Håll nyinköpta djur avskilt från dina övriga och behandla mot parasiter om de inte redan är behandlade. Vänta med att introducera dem till dina övriga möss tills du är säker på att de är fria från parasiter. Med tanke på virussmitta så bör avskildheten vara minst 6 veckor.

Vanliga smittorisker

 • infekterat foder
 • infekterat strö, hö och halm
 • infekterade leksaker, tillbehör
 • infekterade kompisar
 • pyssla med andras djur och ej tvätta händer/kläder
 • andra djur och vilda möss

Hur märker man parasitangrepp?

Om du märker att musen är lite hängig eller på något sätt är i sämre kondition kan parasiter finnas närvarande. En sjukdom kommer sällan ensam och räkna med att finns nysningar och Rossel så kan ex parasitangrepp vara huvudanledningen. Mus som redan är i dålig kondition av någon anledning har svårt att själv bekämpa parasitangrepp och kan bli svårt angripen - då är parasitangreppet den sekundära sjukdomen (blodsugande undantagen).

Vuxna parasiter lever vanligtvis inte länge utanför värddjuret (undantag loppor och tropiskt råttkvalster). Ägg (gnetter) lever inte och kan endast dödas genom att upphettas till 130 grader då det spricker (ev spricker det innan 130 grader, men vid 130 grader är man i a f 100% säker på att ägget är förstört)

2. Ectoparasiter

- utvärtes parasiter

Utvärtes parasiter lever på hud och päls. Angripet område är oftast runt huvud, nacke, armhålor och andra ställen där musen inte når att tvätta bort dem.

Vanligast ectoparasiter: skabbkvalster och löss.

Skabbkvalster

Skabbkvalster är den absolut vanligaste parasiten på mus. Det är ett spindeldjur som utvecklas i fyra olika stadier: ägg, larv, nymf och vuxen. Det finns många olika arter. Vissa lever på huden, vissa lever under huden och vissa lever i hårsäckar. 4 stycken arter av Skabbkvalster är artspecifika för möss och råttor, dvs de har möss och råttor som värddjur. Dock kan de även gå på andra små gnagare.

Ett vuxet skabbkvalster av arten Myobia musculi är 0,4 mm stor. Den lägger ägg inom 24 timmar. Äggen kläcks efter 7 dagar. Larvstadiet pågår i 10 dagar sedan utveckas den till nymf/puppstadium som pågår i 5 dagar. Sedan är den vuxen.

Det är fullt naturligt att det finns skabbkvalster på möss, men detta stör inte musen och vi märker i normala fall inte av det. Det är när balansen rubbas av någon anledning som vi ser ett angrepp, när musens allmänkondition påverkas så pass mycket att det blir märkbart för oss, som vi måste gå in och ta bort det.

Smittospridning sker via andra djur, kläder, händer, miljö, infekterad omgivning och infekterade tillbehör (mat, bottenströ och leksaker - speciellt trä).

Arter

 • Myobia musculi (vanligast)
 • Radfordia affinis
 • Mycoptes musculinis
 • Trichoecius romboutsi
 • Demodex musculi (hårsäckar)
 • Psorergates simples (hårsäckar)

Symtom

Hudrodnad, klåda (musen kliar sig onormalt mycket), små sår, gles/kort/avsaknad av päls, vita prickar runt ögonen och på huden.

Små sår uppträder inte alltid vid angrepp, dessutom inte så ofta på honor som lever i flock och putsar varandra utan mer ofta på hanar som lever ensamma. Ensamma hanar kan även ha hela huden full med ägg, larver och nymfer och man ser då att huden är "vitknottrig". Sår är främst en allergisk reaktion på skabbkvalsterangreppet samt även en hudinflammation, som försvinner när angreppet behandlas. Såren uppstår pga att musen kliar med baktassarna.

Hur ser man?

Om du har god syn kan du se små vita ovala halvgenomskinliga prickar på huden. Skabbkvalster är väldigt små och finns i 4 olika stadier: Vuxen, larv, nymf och ägg. Den största är 0,4 millimeter. Fixerar du blicken kan du se att de rör sig, speciellt om du blåser undan pälsen från en hudfläck där många små skabbkvalster sitter - då söker de skydd och går ifrån fläcken du blåser på.

Tunn päls behöver inte alltid betyda skabbkvalster, utan att ha skabbkvalster så det är inte helt säkert att tunn päls betyder ett angrepp, men var alltid misstänksam mot möss med tunn päls.

Vad gör man?

Du kan kontakta vilken veterinär som helst, bara de vill ta emot dig och dina möss. Det är en fördel om veterinären kan smådjur eller har möjlighet att ta reda på tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig.

Skabbinfektioner kan fastställas genom att man tar ett skrapprov från huden och tittar på i mikroskop. Samt skicka in hudskrapprovet till SVA för artbestämning.

Veterinären skall skrapa huden exakt på det stället där det påstås finnas skabbkvalster. Skrapas det på fel ställe syns eventuellt inget - så det är bra om du själv ser något i huden och kan visa veterinären.

Du får preparat utskrivet som är effektivt mot skabbkvalster. Alla djur i besättningen skall behandlas. Finns andra gnagare skall du eventuellt även behandla dem. Samtidigt är det bra om du kan eliminera smittkällan genom sanering, noga rengöring eller att sluta använda det foder, strö eller annat som du tror infekterat dina djur. Förebygg nya utbrott genom att sätta nyinskaffade möss avskilt och behandla mot skabbkvalster och sätt inte in dem till dina andra förrän du är helt säker på att de är fria från ohyra.

Fotografier på skabbkvalster tagna av Artlink


Tropiskt råttkvalster

Tropiskt råttkvalster, Ornithonyssus bacoti, går på flera olika smådjur och kan vara mycket svårt att bli av med. De suger blod från djuren som lätt kan ge upphov till dödsfall.

Fågel och hönskvalster

Det finns olika fågel och hönskvalster som kan vara precis lika svåra mot möss och att bli av med som Tropiskt råttkvalster. Nämner inga artnamn. Hittar du ohyra som du vill få indentifierad kontakta veterinär, SVA eller muskunnig för hjälp med artbestämning och behandling snarast.

Löss

Polyplax serrata

Musens artspecifika lus heter Polyplax serrata. Den är ljusgul, avlång och suger blod - då blir den även röd- rödbrun - men ses oftast bara som en liten röd prick som snabbt kryper omkring på musens hud/i musens päls. Den har flera stadier i livet. Ägg, larv, nymf och vuxen. Livscykeln är 14-21 dagar. Den vuxna lushonan är ca 1,5 mm lång. De vit/genomskinliga äggen läggs på hårstrånas bas och vid större angrepp ses äggen som ett pärlband. Det är svårare att upptäcka äggen på ljusa möss. Äggen glänser lite när man drar pälsen mothårs/blåser i pälsen - lite som en satineffekt.

Lusen trivs bäst med att suga blod på musens framkropp, där får den oftast vara i fred. När den suger blod står den rakt upp längs med hårstråna och kan lätt misstas för ett tjockt hårstrå. Den sprider sig genom att vandra över till burkamrater. Okläckta ägg på hårstrån som fallit av kan kläckas när det blir rätt temperatur.

Då löss är bärare av flera allvarliga sjukdomar, varav några är zoonoser, är det viktigt att elimenera dem så fort det går.

Jag rekommenderar även att päls där ägg sitter fastklistrade klipps av och eldas upp.

Råttlus

Den blodsugande råttlusen skall vara artspecifik. Dock är den mycket lik musens egna lus och eftersom möss och råttor delar många bakterier, virus och parasiter så är det inte omöjligt att råttlöss kan få fäste på möss. Jag har aldrig observerat den pälsätande råttlusen på mus och den borde därför inte vara något problem, men jag har observerat att i besättningar där det funnits råttor, möss och hamstar så har alla dessa haft blodsugande råttlus i sina pälsar.

Råttlusen är något större än muslusen. Den heter Polyplax spinulosa och liknar muslusen mycket. Livscykeln är något längre.

_Inte världens bästa lus-illustration av mig. Klicka för att se större.
_

Fotografier på löss tagna av Artlink


Fotografi på musunge med lusägg i pälsen, taget av Lamina

Loppor

Den enda loppan jag som kallas för mus-loppa är av arten Leptopsylla segnia. Det är en vanlig loppa som hoppar till musen, suger blod/bits och lägger ägg i boet.

Loppor ingår gärna i en kedja med andra djur något stadie i livet och kan även hoppa till andra värddjur och bitas och på så sätt sprida sjukdomar, även zoonoser.

Det är inte ovanligt att möss kan bli angripna av loppor som normalt har andra värddjur som diverse fjäderfä, katt, igelkott, hund el dyl.

Musen klarar inte många loppbett innan den får blodbrist så det är viktigt att eliminera loppangreppet.

Dock är det ovanligt med loppor på möss. För att undvika loppor undvik att hålla möss för nära andra djur som lätt får loppor.

3. Endoparasiter

- invärtes parasiter

Endoparasiter lever inuti musen. Mask lever oftast i tarmar, men viss mask kan vandra runt i kroppen. Andra små parasiter kan leva i organ.

Vanliga parasiter i tunntarmen: Spironucleus muris, Giardia muris och Hymenolepis nana (dvärgbandmask)

Vanliga parasiter i tjocktarmen: Syphacia obvelata (mus-springmask), Syphacia muris (rått-springmask), Aspicularis tetraptera (mus-springmask), Entamoeba muris och Tritrichomonas muris.

Avföringsprov, fd Kollamasken: http://www.vidilab.se/fakta-och-foljesedlar/sallskapsdjur/

Springmask

Musens Springmask heter Syphasia obvelata eller Aspicularis tetraptera. När man väl fått in den på sitt bestånd är det nästintill omöjlig att bli av med. Vid avmaskning kan den elimineras, dock är det vanligt att mössen blir återinfekterade såfort avmaskningsmedlet slutat verka av ägg som flyger runt i miljön. Det är nämligen så att ägg kan ligga i miljön upp till 10 år och vid rätt tillfälle kläckas.

Springmask behöver inte orsaka några som helst problem på mössen, så att avmaska regelbundet eller på rutin är något man aktivt diskuterar om det är lämpligt eller ej. Musens immunförsvar bör få en chans att kunna bekämpa detta själv.

Djur som aktivt uppvisar ohälsa pga springmask skall givetvis behandlas. Samtidigt med behandling måste man sanera miljön så att inte återinfektion sker direkt.

Hur ser man att musen har mask?

Vid stress eller mycket mask i magen kan musen bajsa ut levande maskar. Dessa är upp till 1 cm långa och vit/genomskinliga. De syns som strån som sitter på avföringen. Maskar kan även ses när de går ut ur analen och lägger ägg.

Gele´-aktigt bajs är ett tecken på mask.

Hur mår musen av mask?

Musen behöver inte uppvisa några hälsoproblem alls, men den kan även vara smal och håglös. Den kan även orolig, hungrig och ha en stor uppblåst mage. Pälsen kan vara glanslös och musen kan uppvisa ett väldigt trött och sjukt tillstånd.

Andra maskar

Möss kan även ha andra arter av mask. Vi tar upp dem när vi har mer info om dem. Kan nämnas andra smådjursmask. Sådana kan även leva på möss.

Fotografier på springmask tagna av Artlink

Protozoa - Coccidia

Coccidia är ett samlingsnamn för encelliga parasiter som lever i tarmar eller i kroppen på möss. De gör vanligtvis ingen skada förrän de når något organ hos musen, t ex njuren, och där orsakar skada. Den sprids via urin, avföring och urin-och avföringsnersmutsat spån, hö, tyg osv. Medicineras bort med trimsulfa, eller annat preparat som tar denna parasit, under längre tids behandling och mycket noggrann städning.

Kan ge upphov till diarré, viktnedgång, aptitlöshet, uttorkning och dödsfall. Om det finns andra parasiter eller bakterier/virus närvarande kan en infektion av Coccidia slå ut musstammen.

Upptäcks vid obduktion om den inte upptäcks i avföring, urin eller i miljö.

4. Preparat

Det finns många olika preparat mot parasiter. En del av dem klarar allt, en del bara ecto- eller endoparasiter.

Vet du inte vilken parasit din mus/dina möss har kan du kontakta parasitologen på SVA. Du kan skicka parasiterna dit för artbestämning samt tips om hur du ska åtgärda angreppet.

På en del parasiter behövs endast en behandling, på en del andra krävs upprepade behandlingar.

De flesta preparat är receptbelagda så du behöver även kontakta din lokala veterinär för att få rätt preparat utskrivet.

Jag nämner nedan några preparat som finns i skrivande stund. Några är redan nu gamla och förlegade. Andra har jag ingen koll på alls. Här är en attraktiv marknad att tjäna pengar och det finns så mycket. Dessutom förändras parasiter ideligen. De muterar, det kommer nya arter och givetvis har vi resistens att ta hänsyn till.

Stronghold

I dag används Stronghold (recept) mest. Stronghold är effektivt mot de flesta ectoparasiter och även endoparasiter. Eftersom det är lätt att applicera på mössen och även verksamt i hud och päls i över 30 dagar är det mycket lätt att använda och även mycket effektivt. Sanering av hela hemmet behövs inte alltid göras, men var noga med att inte återinfektera mössen med parasiter genom att ta hem nya djur utan att behandla dem eller genom att ha infekterad mat, bottenströ eller leksaker.

Använd styrkan som är för katter. Öppna förpackningen och gör hål på den lilla tuben. Kläm inte på den! Vänd bara ner tuben med mynningen och dutta en gång på huden mellan skulderbladen på musen. Det blir en blöt liten prick. Klart!

Ivomec

Ivomec (recept) är ett medel som tar en del ecto- och en del endoparasiter. Det har används i många år i Sverige och resistens har upptäckts på skabbkvalster på råtta samt springmask på mus. Vid överdosering eller intolerans mot ivermectin kan djuren dö - flera andra djur i hushållet kan också vara känsliga mot Ivomec, så var extra försiktigt vid hantering. Ivomec skall ges flera gånger, man ska veta vilken art av parasit som musen har och ge Ivomec i rätt äggkläckningscykler. Jag har använt injektionsvätskan som jag blandat med lite vatten i en sprayflaska (som jag täckt över då Ivomec är ljuskänsligt). Sedan har jag skakat noga och sprayat en liten dusch på mössen. De har sedan fått i sig det när de putsat sig. Det går även att ge dem Ivomec av pastaform direkt i munnen. Ivomec tar inte med 100% säkerhet löss och springmask.

Sebacil

Sebacil (recept) är ett medel som använts mot främst rävskabb och boskap med skabbkvalster. Det är även effektivt mot löss och loppor. Jag har använt det efter inrådan av veterinär till möss och råttor utan biverkningar eller problem. Dosen har varit den som till lakterande mjölkkor. Det står dosering på Sebacil-flaskan. Du ska inte behandla med starkare dos! Du kan även behandla ungar i den dosen.

Jag blandar Sebacil i en sprayflaska (OBS! en sprayflaska som ENDAST används till detta och aldrig annat!!!) på 0,5 liter. 0,5 liter vatten och 0,025 ml Sebacil. Tar upp mössen en och en och sprayar först på magen en dusch och sen på rygg 1-2 duschar beroende på hur bra sprayflaskan är. Sen masserar jag in Sebacilen i pälsen. Sebacil har effekt även om inte musens päls blir genomblöt.

Sebacil är endast verksam några timmar - något dygn och man behöver upprepa behandlingen med rätt kläckningsintervall för gnetterna.

Sebacil är starkt och om du är lite känslig bör du ha handskar på dig.

Häll inte ut blandningen i avlopp eller i trädgården. Släng hellre hela flaskan, med innehåll, i soporna. Själv använder jag den färdiga Sebacil-blandningen i flera veckor. Det står att färdigblandning har  hållbarhet en vecka, men jag tycker den har bra hållbarhet så länge den inte är oförorenad/nersmutsad.

Axilur (receptfritt)

Tar en mängd olika endoparasiter. Den används 3 dagar i rad och ges i munnen i tablettform eller flytande.

Effect of Fenbendazole in rats and mice och direktlänk pdf (verksamma komponenten i Axilur)

Frontline (receptfritt)

Ej effektivt mot skabbkvalster eller ectoparasiter men väl loppor och löss. Finns som "spot-on" och som spray. Kolla dosering för mus med veterinär innan inköp och behandling.

Det finns källor som anser att det är livsfarligt att använda Frontline på möss. Bör kollas upp

Tigusspray

Receptfritt på djuraffärer. För några år sedan fungerade detta bra på råttor med löss. Jag har idag inte vetskap om det finns kvar och hur det fungerar på möss.

Dermocan

Lopp och lusschampo, Dermocan (receptfritt), kan fungera vid lopp- och lusangrepp, men musen tycker inte om att bada och kan bli skrämd och bitas. Dessutom blir den starkt nerkyld. Rekommenderas endast i nödfall.

Andra preparat

Advantage - mot loppor på hund - ingen info, rekommenderas ej.

Advocate (recept) - ingen info, rekommenderas ej.

Effipro - mot löss och loppor på katt o hund - ingen info, rekommenderas ej.

Receptfri spot-on för hund - ingen info, rekommenderas ej.

Expot - ingen info, rekommenderas ej.

Exner-krypfri eller Exner Petguard - receptfritt medel som finns i djurhandeln. Ekologiskt, giftfritt. Ett bra medel att spreja i burar eller på områden där mössen sprungit. Kväver tydligen ohyran.

5. Rengöringstips

När du behandlar dina möss mot parasiter är det bra att kunna rengöra så noga som möjligt för att få bort ägg, gnetter, i miljön. Till din hjälp kan du använda rengöringsmedel, en vanlig ugn och ångtvätt. Rengöringsmedel kan vara vad som helst som Yes, Ajax, Grön Såpa mm. De används bara för att lösa upp fett och smuts. Vill du döda bakterier, virus och svampsporer kan du först spraya med Vircon.

Hus, leksaker, pinnar, grenar och annat kan du efter rengöring ha i ugnen ca 30 minuter i 130 grader Celcius. Då dör allt levande, även bakterier och virus samt att alla ägg, gnetter, och svampsporer förstörs. Ångtvätt med värme på 130 grader Celcius fungerar också utmärkt. De är billiga att köpa på bland annat Biltema.

Miljösanering i ett vanligt hem är svårt och det är bra om man innan ett stort angrepp har en god vana att städa noga.

6. Källor

7. Läs mer

Intressanta trådar på mus-ifokus


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Littlem
2012-06-10, 16:10
#1

Jättebra att det kom en samlad artikel!  Har eftersökt lite jämförelse mellan olika prepearat mot ohyra o så. Kanon tjejjer!

Grodan
2012-06-10, 16:44
#2

Skrattande


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

ajanki
2012-06-11, 09:31
#3

Mycket bra artikel!! En sån som man kommer gå tillbaks till gång efter gång!!

Tack tjejerSkrattande

Grodan
2012-06-11, 16:03
#4

Tack själv!Skrattande

Som jag skrev i förordet. Artikeln är inte helt klar. Behöver hjälp, paus, andas osv.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

StillaSinnet
2012-06-11, 16:21
#5

#4 jättebra! Vi behöver en artlikelserie till HM och där kommer jag använda mina bilder. vi kan byta lite med varann. Du kan låna mina bilder och jag får låna din text?

jag har bilder på springmask, skabbkvalster, löss och gnetter.

Medarbetare: Yoga & meditation i Fokus
Medarbetare: Stenar i Fokus
Driver http://www.StillaSinnetDegerfors.dinstudio.se
Reiki Master, kristallterapeut, Barnyogalärare

Grodan
2012-06-11, 16:32
#6

#5 Jupp, går bra. Skrattande


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Velinga1984
2012-06-11, 16:48
#7

Superbra tråd, hoppas verkligen att bilder kommer Skrattande Som nybörjare så villl jag veta vad jag ska kolla efter.

zickan
2012-06-20, 20:40
#8

Toppen artikel :-)

/ zickans.com uppfödare av tamråttor och guldhamster i Västerås
Värd på Råttor, Exotiskadjur.

Grodan
2012-07-05, 16:19
#9

Skicka gärna bilder till gerodean2000@yahoo.com.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2012-08-04, 23:34
#10

Fortfarande inga bilder.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2012-08-11, 21:13
#11

Exner Petguard. Såhär står det på bland annat zooplus:

Exner Petguard är det första och enda ekologiska skadedjur ombud för husdjur. Effektivt mot loppor, löss, kvalster, fästingar och andra skadedjur

På zooplus.dk kostar 500 ml 79 kr, Länk


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Lamina
2012-08-11, 21:34
#12

Du har ju bilderna du fick av mig?

//Lamina

Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity?

Camillhe
2012-08-12, 01:09
#13

Rekommenderar inte Exner. Kaniner har dött av det

Annons:
Grodan
2012-08-12, 22:46
#14

#13 Ok. Trist. Tyckte det såg spännande ut att det tog kvalster…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Camillhe
2012-08-13, 01:45
#15

Hittade studier som visade att Syphacia spp (springmask på råttor) inte går att bli av med genom att använda selamectin (Stronghold) om den inte ges oralt. (Och den orala lösningen kan nog inte vi få tag på som privatpersoner)

Nu är det en annan springmask på möss så jag letar info om selamectin tar deras sorter, men med tanke på att flera säger sig ha behandlat och mössen ändå har mask så misstänker jag att det tyvärr inte är effektivt på springmask hos möss heller. Eller iallafall inte 100%'igt.

Vattnadal
2012-08-13, 16:59
#16

Exner tar inte skabbisar, det provade jag för många år sen. Fast det är toppen mot öronskabb på hund. Tungan ute

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

Grodan
2012-11-03, 22:27
#17

Jag har nu fått lite bilder av Artlink och skall lägga in. Även någon bild från Lamina.

Är det något som saknas i artikeln?


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

StillaSinnet
2013-05-12, 10:52
#18

#17 bilderna är skickade och jag filar på med sista delen av artikeln; fågelkvalster

Medarbetare: Yoga & meditation i Fokus
Medarbetare: Stenar i Fokus
Driver http://www.StillaSinnetDegerfors.dinstudio.se
Reiki Master, kristallterapeut, Barnyogalärare

Grodan
2013-05-12, 13:41
#19

#18 Underbart, Artlink! ❤️


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2013-05-14, 01:29
#20

Bilder inlagda!!! 😃


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
StillaSinnet
2013-05-22, 19:50
#21

#20 du får använda fågelkvalsterartikeln också

Medarbetare: Yoga & meditation i Fokus
Medarbetare: Stenar i Fokus
Driver http://www.StillaSinnetDegerfors.dinstudio.se
Reiki Master, kristallterapeut, Barnyogalärare

Grodan
2013-05-22, 22:34
#22

#21 Gör jag gärna! Har du skrivit klart?


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

StillaSinnet
2013-05-23, 21:13
#23

Ja, jag skickade den till dig… Kom den aldrig?

Medarbetare: Yoga & meditation i Fokus
Medarbetare: Stenar i Fokus
Driver http://www.StillaSinnetDegerfors.dinstudio.se
Reiki Master, kristallterapeut, Barnyogalärare

Grodan
2013-05-23, 22:38
#24

#23 Nope


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Jullanhugo
2013-09-02, 09:11
#25

Rriktigt riktigt bra artikel! :D men jag har en fråga, hur mycket kostar det att lämna in ett sådant parasitprov?

Grodan
2014-01-16, 20:24
#26

#25 Hoppsan! Denna fråga har jag missat.

Jag vet inte. Man kan säkert kolla på SVAs hemsida och kolla vad det tar för artbestämning.

Går man till veterinär kostar det poloklinikavgift och ev avgift för hudskrap, check i mikroskop, anlitande av lab/SVA för analys etc. Exakt pris får man kolla med sin lokala veterinär.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2016-02-14, 18:02
#27

Anekdot: Det var 1990 eller 1991 (borde leta fram HM) då jag gick till veterinären med CH Morakullan´s Optimus och ville veta vad för ohyra han hade och hur jag skulle bli av med den.

Veterinären på Kolartorp i Haninge hade inte haft något sådant besök tidigare. Det kollades i mikroskåp och löss konstaterades (fel, det var skabbkvalster men nåja…). Jag fick ett puder, Etotal (stor burk som Myrr och lika hemsk).  som jag skulle pudra på mina möss och sedan massera in. Det luktade APA och mössen hatade det. När en av hanarna bet mig och fingret svullnade upp, kontaktade jag veterinären igen och bad om annat medel. Jag fick då X (vad fan hette det? Alugan? pulver, rosa-grått som blandades i vatten) som jag badade dem i. Inte heller populärt, dessutom blev de ju nerkylda. Det tog några bad innan jag förstod att jag skulle blanda det i sprayflaska och bara spraya o massera in på de drabbade områdena. Mössen var arga!

Nästa preparat var Sebacil. Också ett badmedel, men nu kunde jag detta med sprayflaska. Dessutom så skar det sig inte från vattnet vilket X gjorde. 

Nästa preparat Ivomec och här blev mus- och råttvärlden superglada. ÄNTLIGEN slapp vi misshandla våra stackars djur och kunde bara ge dem en dutt i mun eller i nacken. 

Resan var att jag blev av med skabbkvalster på mina möss och råttor och kunde sedan även se till att hela SVEMUS och SRS blev av med det. SVEMUS välkomnade informationen och alla musägare och uppfödare ville glatt göra sina möss ohyrefria. SRS var dock en järnmur några år. Jag hade hittat på detta och jag var en elak bov som behandlade mina djur med gift… osv osv… Det var foderallergi och därmed basta.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Emouse
2016-02-15, 18:51
#28

GROOOODAN, Det kliar när man läser😮 *scratch scratch*

Emma, medarbetare på Mus och Råttor🖤

Grodan
2016-02-15, 19:05
#29

#28 jag veeeeeeeet… hur tror du jag kände när jag pratade med musfolk undrade över det vita "skorvet" på huden, som ingen visste vad det var. Jag blåste undan Opitmus texelpäls och stirrade länge på de vita små prickarna och då såg jag hur de rörde sig… IIIIIHHHH

Jag gick o kollade råttorna. Japp likadant.

Kollade min frasse-nin… japp, likadant…

iiiihhh


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Emouse
2016-02-15, 19:12
#30

#29 Gaah, inte kul alls!🥵

Emma, medarbetare på Mus och Råttor🖤

Grodan
2016-02-15, 19:16
#31

#30 Fast, det värsta var nog när jag tog lite öronguck från en av mina illrar för ca 2 år sedan och kollade i ett mini-mikroskåp… och får se öronskabb… levande… gå omkring… iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhh

Det var svårt att gosa med dem sen ett tag…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Emouse
2016-02-15, 19:27
#32

#31 Neeeej vad äckligt😂hahah, och vilken chock att se i microskåpet!

Emma, medarbetare på Mus och Råttor🖤

Grodan
2016-02-15, 19:35
#33

#32 ja, det var ryyyysligt… jag glor emellanåt på deras öronguck, men tack o lov rör sig inget där längre…


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Grodan
2017-07-16, 18:07
#34


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Emouse
2018-07-13, 07:58
#35

Puttputt.

Emma, medarbetare på Mus och Råttor🖤

Grodan
2018-07-13, 11:11
#36

#35 har du ohyra Emouse?


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Emouse
2018-07-13, 13:27
#37

#36 Nej, inte vad jag vet om men det är en bra artikel att putta upp!

Emma, medarbetare på Mus och Råttor🖤

Littlem
2019-04-30, 06:56
#38

Puttar upp denna då jag fått fråga om ohyra från lite olika håll :)

I
2021-04-03, 20:44
#39

Riktigt trevlig artikel. Användbar info. Tack

ariama
2021-04-04, 09:33
#40

#27. Ja, resan med behandlingsmedel, hua!
Glädjen över Ivomec - i mitt tycke även det besvärligt.

Och idag - En dutt i nacken med Stronghold (EN gång), och Hokus-pokus - BORTA!

Ljuvliga vetenskap! Och inga möss arga, nedkylda eller ledsna. Och så mycket mer miljövänligt än t.ex. det hemska Etotal! Pudrade höns med sånt en gång i tiden.

Grodan
2021-04-05, 15:58
#41

#40 Precis. Nu har vi i a f skabbkvalsterfria och glada djur (tänker även på råttor, kaniner och andra smådjur som haft problem med detta).


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Upp till toppen
Annons: