Annons:
Etiketter7-genetik-färger-hårlag-teckningarartiklar
Läst 6894 ggr
Grodan
2007-12-28, 14:59

amairas genetikskola, del 3

Del 3, ABC.

agoutins tickade päls i svart och gul-rött (plus dålig tan på denna mus)

Vi inriktar oss på enbart 5 gener av musens drygt 30 000; de färggener som döpts till A, B, C, D, och P. Det är de omuterade vilda mössens färggener, det är agoutins färggener.

Två av varje, var det. En från mamman och en från pappan. En agouti har alltså generna AA BB CC DD PP, skrivet med stora bokstäver.

**

De stora bokstäverna talar om att genen är dominant.

**

En enskild gen kan nämligen vara dominant eller recessiv. Det betyder att den antingen framhäver sig själv (dominant) eller gömmer sig (recessiv).

**

Mutationer.

**

En gen som muterar, ändrar egenskap på något vis, på grund av att något går snett när den ska överföras från mamman/pappan till ungen. Förändringen medför att proteinet som genen kodar för, kommer att bli lite annorlunda än tidigare. När en färggen muterar, blir alltså färgen annorlunda på något vis.

Muterade gener är i regel recessiva, (fast det finns ett fåtal undantag från denna regel). Det betyder i praktiken, att när en mutation sker första gången vet ingen om det. Men den ärvs vidare till en del av avkomman.

Eftersom det enbart är en gen som kommer att ärvas vidare in i varje ny unge, och en mutation bara sker i en gen, finns det ju även en omuterad gen som också nedärvs fifty-fifty så att säga. Ungefär hälften av ungarna kommer alltså inte att ärva denna mutation.

Mutationer sker mycket sällan, men samma genfel förekommer lite oftare än andra. Det är först när två möss med samma mutation träffas, som vi kan få se resultatet.

Antingen är dessa två föräldramöss ättlingar till den ursprungliga muterade musen och alltså släkt, eller så har samma mutation skett i två olika fall.

När det till slut föds en mus som har samma mutation i båda anlagen , dvs båda anlagen är recessiva, får vi äntligen se resultatet! Då finns ju ingen dominant gen kvar som de kan gömma sig bakom.

Om vi tar agoutin som exempel igen, så har den renavlade agoutin sina båda anlags-par likadana: AA BB CC DD PP.

Det finns en mutation i A-genen som betecknas med ett litet a. Den tar bort agouti-hårens gul-röda band mitt på varje hårstrå. En agouti är ju tickad i rödgult. Utan denna tickning får musen samma färg i varje hårstrås hela utsträckning, och musen blir svart.

Men mutationen `lilla a´ är recessiv, och skrivs därför med liten bokstav. Att den är recessiv betyder att den gömmer sig så mycket den kan. Så en mus som bara har en muterad a-gen och den andra kvar som A, ser fortfarande ut som en vanlig agouti!

Aa BB CC DD PP är alltså fortfarande en agouti! Enda skillnaden är att den kan få svarta ungar tillsammans med en mus som också har en eller två små a-gener. En renavlad agouti kan ju inte det, för vilken av sin A-gener den än skickar vidare, så är det ju ett dominant A, som alltså gömmer ett litet a. Ungen kommer att bli AA eller Aa beroende på vad den andra förälderna har för gener. Något annat kan den aldrig bli!

Först när det finns två små aa, kan de inte gömma sig bakom någon stor bokstav, och färgen blir svart. En svart mus har alltså generna aa BB CC DD PP.

Relaterade länkar

Av: amaira

Datum för publicering

  • 2007-12-28

❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Upp till toppen
Annons: