Annons:
Etiketter14-i-närbildartiklar
Läst 8192 ggr
Grodan
2009-02-02, 00:24

Breeder in close up: Spooners

Spooner´s from Germany in close up.

spooners-red.JPG
Who are you, where do you live and how old are you?

I'm Nadine, 25years old and come from Berlin - Germany.

Occupation?

Assistent Medical Technican (Hope ist the right translation)

Hobbies/interests besides mice?

I'm breeding syrian hamsters too. And i have three dogs (Saluki-hybrid 16 years old, miniature schnauzer hybrid 2 years old and giant schnauzer 6 months old). With them

(the two younger dogs) I make some sports, like agility

and I want start with the giant in ipo (tracking, obidience, protection).

Five words that describe you!

Öhm… nice, friendly, humorous, directly, realist

spooners-black2.jpg
Breeding prefix and why you chose that prefix:

„Spooner's"… My boyfriends name is something like the german word for Spooner's ;)

Is your stud registered in a fancy mouse society?

Yes. German Club „DMRM e.V."

When did you start breeding mice?

2003 i start with breeding fancy mice. Some years before (in the 90s) i had breed mice too, but not really serious.

When did you get your first mouse

Uff… I think i was around 9 or 10 years old.

Which is the main variety that you breed?

Black Shorthair.

spooners-blue.JPG
Advantages and disadvantages with that variety.

Black, really black is a beautyful colour, but you see every lighter or red hair, every white nail and it's diffficult to get a good type and size ;)

How many mice do you have?

Oh, i don't know the real number of my mice. But i have a big stud, because i try to make my own strain, with not so many mice from other breeders (because it's difficult to find good mice).

Around 150 mice it could be.

Wich is your favourite mouse?

At the moment? Hmm, difficult to decide that.
I think a old silver grey tan male Spooner's Komet 

How many litters do you breed in a year?

Many ;)

Do you write a pedigree and/or register the mice you breed?

Yes, I write pedigrees. I have a good program for that.

spooners-black.jpg
Do you name the mice/litters in any specific order (theme, alfabet)?

Alfabet.

What do you think is demanded by a mouse breeder? Do you have any advice to forthcoming(?) breeders?

They should have enough space (the best is an axtra room for mice) and they should know, that many mice(males) smell good *grin*
And to breed ist not easy and you should be critical with all your mice and all your actings.

What plans do you have for the future?

Blacks: to keep their look like no and maybe to get them some better
Blue: I'm not sure if i stop them maybe…- so, no special plans now.
Piebald: To get better markings…
Resessive Red and Sable: To get all things better ;)
Silver Grey: Maybe i stop them to and give them to other bredders -so, no plans now.

Is there anything you want to improve?

Yes, many things ;) But the the first ist better vitality and that tumors comes not so early

spooners-komet.JPG

Your motto

Hmm.. i have no motto ;)

Tell us about your mousery

The mice live in a seperate room (with hamsters). I feed i mixture from differnt seeds (for budgies and other birds), pellets, herbs, dogfood, mealworms, horsesnacks, salats, vegetables… I use mainly laboratoy-cages…

Can you tell us something about the Mice Clubs, Shows, Breeders and so on in the Germany?

We have only one club for mice-breeders (and bredders from other rodents, like hamsters, rats,…) in Germany: DMRM e.V. We have around 50 member and 14 breeders now, but some are inactive now. Now we have around 3 shows per years and some meetings, on a show we have around 50 (little show) till 150 mice. The middle age of our breeder, the most are between 20 and 30 years old. We have two active judges for show-class now (I'm one of them) and two trainees now.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Grodan
2009-02-18, 01:05
#1

Översättning av Binajis

Uppfödare i närbild: Spooner's

Intervju med Spooner's från Tyskland.

Vem är du, var bor du och hur gammal är du?
Jag heter Nadine, är 25 år och kommer från Berlin i Tyskland.

Arbete?
Sjukvårdare? Direkt översättning: Medicinsk Assistent Ingenjör…

Hobbys och intressen förutom möss?
Jag föder upp guldhamstrar också, dessutom har jag tre hundar (en salukiblandning som är 16 år, en dvärgschnauzerblandning, 2 år samt en riesenschnauzer som är ca 6 månader). Med de två yngre hundarna kör jag bland annat lite agility. Med riesenschnauzern vill jag SLS (Sök, lydnad och skydd).

Fem ord som beskriver dig!
Oj… trevlig, vänlig, humoristisk, direkt och realistisk.

Ditt uppfödarprefix och anledningen till att du valde det.
"Spooner's". Jag valde det för att min pojkvän heter någonting som har med det tyska ordet "Spooner's" att göra… ;)

Är din uppfödning registrerad i någon speciell förening?
Ja, den tyska föreningen; DMRM e.V

När började du föda upp?
2003 började jag föda upp renrasiga möss. Åren innan (90-talet) födde jag också upp, men inte vidare seriöst

När skaffade/fick du din första mus?
Hm… jag tror jag var 9-10 år.

Vilken är huvudvarianten du föder upp?
Svart korthår.

Fördelar samt nackdelar med den varianten.
Svarta, riktigt svarta möss är otroligt vackra. Tyvärr ser du varje ljusa eller röda hår, varje vit tå och det är svårt att få till typen ;)

Hur många möss har du?
Oh, jag vet inte riktigt antalet på mina möss! Men jag har en stor uppfödning, jag försöker nämligen avla min egen linje med inte så många möss från andra uppfödare (det är svårt att hitta snygga möss).

Jag tror det kan vara kring 150 möss.

Vilken är din favorit?
Just nu? Svårt att säga. Det kan nog vara en gammal silver grey tan-hane som heter Spooner's Komet 
Hur många kullar tar du per år?
…många ;)

Skriver du stamtavlor på dina möss och/eller registrerar dina kullar?
Ja, jag skriver stamtavlor. Jag har ett jättebra program för det.

Namnger du dina kullar i någon speciell ordning eller tema?
Alfabetiskt ordning.

Vad tycker du är självklart för att vara musuppfödare? Har du några tips till nästkommande uppfödare?
Det ska finnas plats (ett extra rum för mössen kan vara bra) och de ska veta att många hanar luktar mycket… *blä*
Det är inte enkelt att föda upp möss och man bör vara väldigt kritisk med alla dina möss och vad du gör.

Vad har du för planer för framtiden?
Svarta: Att behålla deras utseende som de ser ut nu och kanske få dom något bättre.
Blå: Jag ska eventuellt sluta med dessa -så inga speciella planer för tillfället.
Piebald?????: Att förbättra teckningen.
Ressensiv Röd och Zobel???? : Att få allting bättre… ;)
Silver grey: Jag kanske ska sluta med den här varianten också och ge bort dom till andra uppfödare. Så inga planer.

Finns det något du vill förbättra?
Ja, mycket! ;)
Men bland annat livslängden och att tumörerna inte kommer så himla tidigt.

Ditt motto.
Haha… jag har ingen motto ;)

Berätta om din mushållning.
Mössen bor i ett separat rum med hamstrarna. Jag ger en blandning av olika fröer (för undulater och andra fåglar), pellets, örter, hundmat, mjölmaskar, hästgodis, sallader och grönsaker… Jag använder huvudsakligen labratoriumburar…

Kan du berätta om musklubbar, utställningar, uppfödare och liknande i Tyskland?
Vi har bara en klubb för musuppfödare (och uppfödare för andra gnagare, som hamster och råttor) i Tyskland: DMRM e.V.
Vi är omkring 50 medlemmar och 14 uppfödare just nu, men vissa är inaktiva. Vi har omkring 3 utställningar per år och några möten. På en utställning har vi ca 50 till 150 möss, en väldigt liten utställning alltså. Medelåldern för våra uppfödare är mellan 20 till 30 år. Det finns två aktiva domare för utställning för tillfället (jag är en av dom) och två tränare(?) (eller om det ska vara "två som utbildar sig").


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Binajis
2009-02-18, 02:08
#2

Uff… ser massa småfel man vill ändra på :')

Men jag hoppas detta underlättar en del! :)

Sugen på att föda upp ridgeback? Jag lägger uppfödningen på is ett tag framöver och säljer därför lite avelsdjur. Mejla eller PM:a här på ifokus om du är intresserad :-) Även keldjur finns naturligtvis.

http://www.freewebs.com/binajismarsvin

Grodan
2009-02-18, 08:52
#3

ja, men man förstår ändå! tusen tack för översättningen Skrattande


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Stephanie
2009-03-02, 12:05
#4

Jag skulle nog säga att de är två domare och två under utbildning. Tungan ute Helt enkelt.

PokalStjärnor Mvh Stephanie StjärnorPokal

Upp till toppen
Annons: