2017-12-18 00:33 #0 av: Grodan

Vad har vi för attityd? Hur uppfattas det vi skriver?

Här kan vi prata öppet om vad vi skriver och hur det uppfattas.